Festival NEXT odpremiéruje audiovizuálnu šou o softvérových manipuláciách s realitou

Nová audiovizuálna performance slovenského hudobníka Matúša Kobolku, známeho ako Bolka s holandskou umelkňou Rosou Menkman vytvára virtuálne svety s najnovšou technológiou, ale zároveň prináša aj veľmi aktuálny a kritický pohľad na moc, ktorú dnes má softvér a všadeprítomné algoritmy. Predstavenie vytvorila dvojica na objednávku A4 a vy ju budete môcť po prvýkrát zažiť v sobotu 1. decembra v rámci záverečného dňa festivalu súčasnej hudby NEXT.

Nové dielo na základe spoločnej objednávky A4 – priestoru súčasnej kultúry a rakúskeho festivalu Elevate vzniklo v rámci viacročného projektu medzinárodnej umeleckej spolupráce Re-Imagine Europe podporeného Európskou úniou v programe Kreatívna Európa. Na projekte sa A4-ka podieľa spolu s deviatimi ďalšími partnerskými organizáciami a festivalmi. Partnerstvo sa zameriava na podporu novej, experimentálnej tvorby, ktorá na jednej strane inovatívne využíva nové technológie v umení, no zároveň kriticky reflektuje súčasný spoločenský a technologický vývoj i závažné globálne témy ako migrácia či klimatické zmeny.

Predstavenie dua Bolka a Rosa Menkman bude jedným z prekvapení tohtoročného festivalu NEXT. Holandská umelkyňa, teoretička a kurátorka Rosa Menkman prednáša nové médiá na umeleckej vysokej škole v  nemeckom Kasseli. Vo svojej tvorbe vytvára virtuálne svety, nahliada pod pokrievku algoritmov tvoriacich našu súčasnosť a vyhľadáva výsledky nehôd v digitálnych vizuálnych médiách. Záľubu vo fenoméne glitchu zdieľa aj so slovenským zvukovým inovátorom Bolkom, absolventom Institute of Sonology na Kráľovskom konzervatóriu v Hágu, s ktorým teraz spolupracuje po prvýkrát. Matúš Kobolka tvorí elektronickú hudbu, je vyhľadávaným autorom hudby k divadelným predstaveniam, ale vystupuje tiež sólovo a s projektom HRB/BOL.

O svojom novom projekte zatiaľ dvojica prezradila zopár hlavných myšlinok: „Pri práci s dátami zvykneme používať softvér. Ten však nerobí iba reguláciu toku dát, ale má aj moc deformovať ich do podoby naformátovaného, „informovaného“ materiálu. Softvér zavádza skreslenie do nášho vnímania a dáva možnosť slobodu manipulovať jej optikou a významom. Preto by sa o jeho neutrálnosti vždy mala viesť diskusia. Nemali by sme sa pýtať, čo je skutočné alebo čo je falošné, ale aký uhol pohľadu nám tu ponúka softvér a do akej miery je tam prítomná predpojatosť. A aké sú naše očakávania.“

Nové dielo sa po premiére na bratislavskom NEXTe v roku 2020 predstaví v Grazi na patnerskom festivale Elevate. Festival NEXT sa koná v A4 a na ďalších miestach od 28.11. do 1.12. Podrobný program plný koncertov, audiovizuálnych predstavení, ale aj prednášok a workshopov nájdete na stránke www.nextfestival.sk.