O projekte

FRESH AIR

Fresh Air: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení

FRESH AIR je medzinárodný projekt A4 – asociácie združení pre súčasnú kultúru realizovaný v spolupráci so zahraničnými partnermi – festival experimentálnej hudby Borealis a festival Piksel v nórskom Bergene -, zameraný na súčasné tendencie v hudbe, divadle, filme a vizuálnom umení. Hlavnou myšlienkou projektu je objavovať, prezentovať a nechať sa inšpirovať novým smerovaním živej kultúry a umenia z Nórska, Islandu a iných krajín na Slovensku. Projekt tiež vychádza z potrieb slovenských umelcov bližšie spolupracovať s umelcami v týchto krajinách, prezentovať v nich slovenskú kultúru a umenie.

V A4 – priestore súčasnej kultúry sa predstavia poprední umelci, ktorých bežne nevidieť na Slovensku. Pripravená je séria deviatich koncertov súčasnej škandinávskej a svetovej hudby, 12 neopozeraných škandinávskych filmov o umení či aktuálnych spoločenských témach a divadelné vystúpenie. Priestor sa podobne naskytne aj umelcom a umelkyniam zo Slovenska, ktorí budú mať možnosť prezentovať svoju tvorbu na festivaloch Piksel (november 2016) a Borealis (Marec 2017) v Nórsku.

Ambíciou projektu je tiež podnietiť vznik nových diel, ktoré sa zrodia v spolupráci hudobníkov  zo Slovenska, Škandinávie a ďalších krajín. Prvým spoločným projektom je spolupráca renomovaného elektronického hudobníka Thora  Magnussona, so slovenskými a zahraničnými umelcami Sofia Jernberg (SWE), Michal Matejka, Robert Kolář (obaja SK). Druhou novou koprodukciou bude medzinárodný projekt spolupráce štyroch bubeníkov Drums Michaela Antalová (SK), Chris Corsano(US), Anja Jacobsen (DK), Øyvind Skarbø(NO).

Cieľom týchto spoluprác je prepojiť súčasnú slovenskú a škandinávsku umeleckú scénu a priniesť nové, jedinečné diela.

Projekt FRESH AIR na Slovensku realizuje A4-asociácia združení pre súčasnú kultúru a všetky hudobné a filmové podujatia sa uskutočnia práve v kultúrnom centre A4 –priestor pre súčasnú kultúru na Karpatskej ulici 2 v Bratislave. Prostredníctvom spolupráce s Stanicou-Zárečie v Žiline sa divadelné predstavie Stella Polaris uskutoční práve na severe Slovenska.

Projekt FRESH AIR: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení, bol podporený z grantov Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v celkovej výške 160 430 €. Pre viac informácií o fondoch EHP navštívte www.eeagrants.sk„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ – „Save the heritage of our ancestors“.