Hudobná výchova nie je len spievanie ľudoviek! Pozývame na zvukové programovanie pre deti.

Majú vaše deti radi hudbu? Nevedia hrať na žiaden nástroj? Nevadí! Kreatívny workshop zvukového programovania je práve pre nich. Naučia sa vytvárať svoju vlastnú hudbu, programovať v open-source nástroji Sonic Pi a na záver ich čaká verejný koncert vytvorených diel.  To všetko môžu zažiť v sobotu 15. júna od 10.00 u nás v A4.

Dajte deťom šancu vytvoriť si vlastnú hudbu

Hudobná výchova pre žiakov základných škôl nemusí znamenať len spievanie ľudových pesničiek. Kreatívny hudobný workshop je skvelým prostriedkom, ako dať deťom priestor na vlastnú tvorivosť a zároveň im hravou formou vysvetliť princíp zvuku, kompozície, či hudobného programovania. Zaujímavosti hudobnej tvorby im predstaví lektor a hudobník Fero Király. „Na workshopoch sa snažím vytvárať priestor pre deti a ich kreativitu. Chcem, aby tiež tvorili hudbu, lebo sa to dá a viem, že z toho budú mať radosť. Snažím sa ukázať im aj iné hudobné svety. Verím, že dať deťom šancu vytvoriť si vlastnú hudbu, je dobre strávený čas,”prezrádza Király. Deti sa na jeho workshopoch veľmi jednoducho zapoja do procesu tvorby bez toho, aby potrebovali ovládať hru na hudobný nástroj. Práve technológie ako počítače môžu byť skvelým spôsobom, ako umožniť deťom dostať sa k hudbe známou a atraktívnou cestou. Populárne programovacie prostredie Sonic Pi je toho skvelým príkladom. „Hudby a spôsobov, ako ju tvoriť a aj zapisovať, je tak veľa, prečo by deti nemohli komponovať hudbu pre ne prístupnejším spôsobom? Samozrejme, že mohli, a dnes už je jasné, že písanie klasicky notovanej hudby nie je jediným spôsobom, ako sa stať hudobným skladateľom,“  dodáva lektor.

 

Ako to bude prebiehať?

Sobotňajší workshop bude pokračovaním príbehu algoritmicky vytváranej hudby a zároveň pozvánkou pre tých, ktorým sa nepodarilo zúčastniť predchádzajúcich stretnutí. Účastníci budú rozdelení do dvoch skupín na začiatočníkov a pokročilých. Začiatočníci sa naučia základy práce so Sonic Pi – prácu s tónmi a zvukmi. Tých pokročilých čaká odhaľovanie hlbších tajomstiev a kompozičných techník. Na záver workshopu pozývame na koncert vytvorených diel. Workshop je vhodný pre deti od 10 rokov. Je nutné si priniesť vlastný počítač s nainštalovaným softvérom Sonic Pi a slúchadlá. Registrácia  je nutná vopred na workshop@a4.sk.

 

O programe Sonic Pi

Sonic Pi bol pôvodne vyvinutý pre britské školy ako nástroj na výučbu informatiky a hudobnej výchovy. Jeho autorom je Sam Aaron z Univerzity v Cambridge. Britský vzdelávací systém sa sústreďuje nielen na odovzdávanie informácií, no podporuje aj nezávislé myslenie a kreativitu. Práve tento aspekt inšpiroval aj Fera Királya. „Sonic Pi som objavil asi pred dvoma rokmi. Jeho vývoj spustilo nariadenie ministerstva školstva v Británii, podľa ktorého deti na školách majú programovať a naučiť sa používať počítač aj inak, ako len na posielanie mailov a podobne. Programovanie je v Británii považované za elementárnu zručnosť, s ktorou majú mať deti priamy kontakt. Ľuďom z pedagogického prostredia napadlo, že by deti mohli programovať hudbu. Že by to mohla byť kreatívna činnosť. Naučia sa pri tom, ako používať základné algoritmy, premenné a cykly, a pochopia, ako funguje kód. Tento softvér je zrozumiteľný a umožňuje programovať hudbu v reálnom čase. Veľmi sa mi zapáčil. Dokonca aj ja sám v ňom niekedy tvorím hudbu.“

 

V program Sonic Pi sa programuje pomocou kódov, ktoré zaznamenávajú jednotlivé parametre tónov a zvukov. Používajú sa tu aj vlastné sample a nahraté zvuky. Skladbu v ňom môžete písať tak, že zadávate konkrétne názvy tónov, pokiaľ však nepoznáte noty, môžete jednoducho použiť číselné vyjadrenie. Ak dieťa nemá skúsenosti s hudbou, stačí trochu základnej aritmetiky a hravosti, a zaujímavá skladba je na svete! Kiráy dodáva: „Sonic Pi je určený hlavne deťom druhého stupňa základných škôl. Predpokladá aspoň základné znalosti z matematiky a schopnosť myslieť abstraktne a do budúcna. Keď si kreslíš obrázok alebo staviaš z lega, priebežne vidíš výsledok. Ale hudba je abstraktnejšia, tvoríš ju vo svojej mysli a až potom si ju môžeš vypočuť. Takže je to skôr pre staršie deti, vyžaduje to určitú mentálnu kapacitu.”

 

Lektor Fero Király

F. Király je absolventom VŠMU v Bratislave, odbor hra na klavíri. Zaoberá sa hudobnými projektmi s presahom do performance, soundartu, inštalácie, interpretácie súčasnej hudby, hudobnej reinterpretácie výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Využíva pri tom nové, hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastný softvér a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s multidisciplinárnym zameraním. Je autorom hudobného nástroja Zvukodrom (Soundring), určeného deťom a učiteľom hudby/hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje experimentálnu hudbu a hudobno-zvukové hry pre deti. Zbierka sa v ostatnom čase etablovala v priestore slovenských základných umeleckých škôl a stala sa súčasťou hudobnej výchovy detí. Okrem Cluster ensemble, ktorý je jeho domovským projektom, je súčasťou mnohých slovenských aj medzinárodných umeleckých platforiem.

 

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

 

FACEBOOK EVENT

VIDEO INTERVIEW