Info o A4

A4 - priestor súčasnej kultúry  je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy (Karpatská 2) orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Projekt A4 - priestor súčasnej kultúry  je vyústením niekoľkoročného úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií o vytvorenie centra na podporu a prezentáciu aktuálnych umeleckých prejavov v oblasti javiskového umenia ("performing arts") a nových médií, podporujúcich živú a inovatívnu umeleckú tvorbu.

 

 

História:

2002

Združenia Pre súčasnú operu a Atrakt Art predkladajú na Ministerstvo kultúry projekt nezávislého kultúrneho centra, ako alternatívy využitia troch prádznych priestorov v správe MK. Napriek nevyužívaným priestorom V - klubu projekt ministerstvo pod vedením Milana Kňažka odkladá ad acta. Viaceré združenia a kultúrni organizátori vrátane uvedených (pridávajú sa aj Asociácia súčasného tanca a Večery novej hudby - Slovenská sekcia ISCM) pripravili tiež novú koncepciu využitia Divadla Aréna, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Konkurz na miesto riaditeľa však vyhrá Juraj Kukura, ktorý bol dočasne poverený riadením divadla po odchádzajúcom Milanovi Sládkovi.

2003

Občianske združenia Atrakt Art, Asociácia súčasného tanca, Burundi Datalab Studio Displej Press a združenie Pre súčasnú operu založili A4 - asociáciu združení pre súčasnú kultúru. Projekt multifunkčného nekomerčného centra súčasného umenia opätovne asociácia ponúkala viacerým štátnym a samosprávnym inštitúciá. Nastáva nádejná komunikácia s novým vedením Ministerstva kultúry, ktoré deklaruje záujem o koncepčné zmeny vo využívaní budovy Domu umenia na Námestí SNP, so zameraním na súčasné umenie.

2004

Vedenie Ministerstva kultúry prostredníctvom svojej inštitúcie - Národného osvetového centra umožnilo od januára asociácii A4 dramaturgickú spoluprácu pri efektívnejšom využívaní priestorov bývalého V - klubu na Námestí SNP 12 v Bratislave. 17. januára začal v provizórnych podmienkach s trojmesačnou zmluvou o spolupráci svoju činnosť klub A4 – nultý priestor. Zmluva bola od tej doby niekoľkokrát predlžovaná, avšak najviac na pol roka dopredu.

Na poschodí Domu umenia MK SR plánovalo zriadiť galériu súčasného umenia, tzv. Kunsthalle, ktorá dodnes nevznikla. Asociácia A4 od začiatku svojho fungovania požadovala, aby využívaniu priestorov predchádzalo jasné vymedzenie účelu (t.j. na súčasné umelecké prejavy, keďže takýto priestor v Bratislave chýbal) a transparentné výberové konanie. To sa však do dnešného dňa nestalo.

Pri príležitosti osláv vstupu do EU pripravila A4 prezentáciu súčasnej slovenskej tvorby v írskom Corku.

2005

A4 iniciovala projekt medzinárodnej kultúrnej výmeny s nezávislými kultúrnymi iniciatívami a priestormi (NoD / ČR, Fléda / ČR, Stowarzyszenie Teatralne A Part / PL, Fun-Go Fuggetlen Szinhazi Egyesulet - Tuzraktar / HU) podporený Medzinárodným višegrádskym fondom.

Zmluva o spolupráci končila opäť v decembri, A4 zopakovala požiadavku transparentného výberového konania. Tesne pred koncom roka 2005 sa konkurz uskutočnil, ale MK ho svojim rozhodnutím zrušilo.

2006

Ako dočasné riešenie bola A4 v januári opäť ponúknutá zmluva s plánovaným ukončením v marci 2006. Od marca je celá situácia okolo využitia V-klubu neprehľadná. Z MK presakujú informácie o prenájme celého prízemia za komerčné ceny, ako aj plány ešte pred voľbami presťahovať NOC do inej budovy a zmeniť správcu Domu umenia.

O využití priestorov, v ktorých od roku 2004 fungovalo nekomerčné kultúrne centrum, s Asociáciou A4 nikto oficiálne nerokuje. Postoj MK nie je jasný a zmluva končí v júni. Počnúc aprílom A4 platí za spotrebované energie, pretože MK počítalo už s novým nájomcom a nevyčlenilo na túto položku zdroje.

V máji predstavuje A4 výber súčasnej slovenskej umeleckej tvorby na festivale Wiener Festwochen. Divadlo SkRAT (domovské divadlo A4) je ocenené na festivale Nová dráma cenou Grand Prix za najlepšiu slovenskú inscenáciu. Za dva a pol roka činnosti sa v A4 uskutočnilo napriek provizórnym podmienkam, chýbajúcej dlhodobej zmluve a krízovému financovaniu okolo 500 umeleckých akcií.

Do júna A4 stále nevie, či jej činnosť od januára do júna 2006 je podporená z grantu MK SR.

„Kríza tvorivosti“ (R. Chmel)

Idú voľby.