11. marca

MICHAEL HANEKE štartuje nový filmový cyklus “Staré známych”

A4 – nultý priestor naberá v nových priestroroch druhý dych a prináša túto sezónu filmový cyklus „STARÉ ZNÁMYCH“. Počas nasledujúcich mesiacov uvidíte filmy súčasných svetových režisérov, ktorí napriek tomu, že sú už klasikmi filmového plátna a ich meno je známe i laikovi, v našich zemepisných šírkach sa dočkali zaslúženej distribúcie až ich neskoršie filmy. Cyklus odštartuje raná filmová trilógia Michaela Hanekeho.

Rešpektovaný a kontroverzný rakúsky režisér Michael Haneke, je jednou znajvýznamnejších postáv súčasného autorského filmu. Jeho nové snímky (Biela stuha, Pianistka) boli očakávanou udalosťou filmových festivalov. „Chcú byť fackou do tváre publika“, ako hovorí sám autor. Tie prvé – jeho najsilnejšie filmy však slovenský divák skoro vôbec nepozná, napriek tomu, že sa dočkali medzinárodného uznania.
Haneke ako filmár úspešne debutoval filmom Siedmy kontinent (1989) zo zdanlivo kľudného života rakúskej rodiny. Za ním nasledovalo šokujúce a kruté Bennyho video (1992) o chlapcovi, fascinovanom násilím a minimalisticky krutá rekonšrukcia zločinu –71 fragmentov chronológie náhody (1994). Všetky tri filmy, ktoré vychádzajú zo skutočných udalostí, uvedie a4 – nultý priestor vo svojom náhradnom „domove“ – na druhom poschodí OD Dunaj (Nedbalova 3) v Bratislave a to v termínoch 12., 14. a 17. marec.
Termín „znecitlivenia“, ktorý označuje túto Hanekeho trilógiu (Vergletscherungs-Trilogie, the Glaciation trilogy) reflektuje postupné citové ochladnutie spôsobené životom vsúčasnom zautomatizovanom svete, ale aj imunitu postáv voči všadeprítomnému násiliu. Všetky Hankeho filmy sú totiž onásilí, v jeho fyzickej či psychickej podobe, no práve táto trilógia detailnejšie popisuje ijeho reprezentáciu vmédiách.

12. marec, 20.00
SIEDMY KONTINENT
(Der Siebente Kontinent) Rakúsko / Nemecko, 1989, 104 min.
, aglické titulky
Pri písaní scenára k svojmu dlhometrážnemu debutu Siedmy kontinent sa Michael Haneke inšpiroval novinovým článkom. Výsledkom je koncentrovaný, sprvu nenápadný, no šokujúci príbeh, ktorý sleduje trojčlennú rakúsku rodinu počas troch rokov ich zdanlivo pohodlného a bezstarostného života. Každé ráno čistenie zubov, raňajkovanie, obúvanie topánok, vozenie dcéry do školy, manželky do práce a každý večer to isté len v opačnom poradí. Istoty rutinného života však nahlodáva vzájomná izolácia a citová deprivácia. Niečo sa musí stať, niečo je na ceste… Siedmy kontinent je zúfalým snom o vykúpení zo znecitlivenej existencie v modernom svete.

14. marec, 20.00
BENNYHO VIDEO
(Benny´s video) Rakúsko/ Nemecko, 1992, 105 min., anglické titulky

Násilie a jeho reprezentácia vmédiách je témou, ktorú Haneke rozvíja vcelej svojej rakúskej trilógii, no práve vtomto snímku začína skutočne pritvrdzovať: Benny, chlapec so slušnej a dobre situovanej rodiny, sa upne na sledovanie videa. Filmy zpožičovne, nahrané ztelevízie či jeho vlastné amatérske pokusy. Neustálym prelínaním násilných scén, ktorými je fascinovaný, prestáva postupne vnímať rozdiel medzi fikciou a realitou, a stáva sa imúnnym voči násiliu ako takému. Keď sa rozhodne použiť zbraň, aby urobil dojem na kamarátku tak, ako to videl vnejakom filme, jeho rodičia sa s „nehodou“, či skôr následkami svojej výchovy vysporiadajú veľmi neobvykle… Nadväzujúc na predchádzajúci film svojej trilógie sa tu Haneke zamýšla o „možnostiach siedmej múzy či siedmej veľmoci“ na ľudskú psychiku. Film Benyho video získal vroku 1993 na udelovaní Európskych filmových cien Cenu FIREPRESCI.

17. marec, 20.00
71 FRAGMENTOV CHRONOLÓGIE NÁHODY

(71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls) Rakúsko/ Nemecko, 1994, 96 min., aglické titulky
Po dvoch snímkoch z rodinného prostredia je tento film hlbším rezom spoločnosti, ktorú stále viac ovplyvňujú médiá. Aj tu sa objavuje Hanekeho téma psychického násilia, odcudzenie, strata komunikácie, potlačované emócie, ktoré môže viesť k násilu fyzickému. Z frustrovaného mladého muža tak urobí súhra náhod masového vraha, ktorý zabíja s podobne nezúčastneným výrazom tváre, ako keď hrá ping-pong. Fragmentárnou naráciou, dovedenou až do odvážnej experimentálnej podoby, odkazuje Haneke na televízne spravodajstvo, ktoré nás zahŕňa informáciami a obrazmi, no ich význam a dopad nám uniká.