26. novembra

Najnovšia inscenácia divadla SkRAT Vnútro vnútra

4. decembra o 20.00 sa v A4 predstaví divadlo SkRAT so svojou najnovšou inscenáciou Vnútro vnútra, v ktorejsa autori Ľubomír Burgr a Dušan Vicen zaoberajú nielen týmto dodnes neobjasneným prípadom v snahe očistiť meno kňaza, ale aj mechanizmami, ktoré umožňovali v rámci ŠtB budovanie paralelnej mocenskej štruktúry, vzájomnú kontrolu jednotlivých zamestnancov a spolupracovníkov na všetkých úrovniach tejto organizácie a ktoré dokonca môžu fungovať aj po jej zániku.
Projekt realizovaný v spolupráci s medzinárodným divadelným festivalom Divadelná Nitra je súčasťou medzinárodnej spolupráce pod názvom Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície. S podporou MK SR a Poľského inštitútu v Bratislave.
Viac o predstavení:http://www.a4.sk/program/2013-12-04-20-00