03. marca

Napichovači a lízači divadla SkRAT

V stredu 12. marca a vo štvrtok 13. marca herci divadla SkRAT vyvrátia mýtus o tom, že sa ľudia delia na lovcov a zberačov. Obrazy, výstupy, scénické a textové koláže, vášnivo obhajujúce novú pojmológiu a nový pohľad na staré veci, zároveň však sami seba vyvracajúce, sami so sebou polemizujúce, sami seba požierajúce pri hľadaní odpovede na zásadnú otázku dneška: Kto sú napichovači? Kto sú lízači? Projekt podporili Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda a MK SR.

http://www.a4.sk/program/2014-03-12-20-00