11. júna

Objekty výskumu v réžii Petry Fornayovej

Posledný raz v tejto sezóne máte možnosť vidieť Objekty výskumu v réžii Petry Fornayovej. Vo štvrtok 19. júna o 20.00 v A4 uvidíte toto predstavenie, ktoré pracuje s témou manipulácie prvotných vnemov a dojmov pod vplyvom rôznych typov informácií. Pýta sa na možnosť objektívneho posudzovania diela, racionálneho verzus emotívneho vnímania. Výrok kanadského filozofa a špecialistu na komunikačné teórie Marshalla McLuhana “médium je posolstvo” patrí medzi klasiku – médium sa vkladá do správy, do posolstva, vytvárajúc tak symbolický vzťah, ktorým médium ovplyvňuje spôsob, ako je správa vnímaná.

http://www.a4.sk/program/2014-06-19-20-00