CON-ACTION (SÓLO PERFORMANCE VEČER V A4)

11 02. 2013 Pondelok 20:00

Mira Gáberová (prvý pokus)

Lucie Mičíková (druhý pokus)

Kata Machová (prvý pokus)

Zuzana Žabková (druhý pokus)

András Cséfalvay (ed.) (druhý pokus)

Tento, v našich končinách menej častý druh výtvarného prejavu, performancia, prináša možnosti zaujímavého prepojenia divadla, hovoreného slova, hudby a pohyblivého obrazu. Je zaujímavou výzvou pre samotného umelca, napätie však pridáva konfrontácia s publikom, ktoré je svedkom vzniku z tesnej a často telesnej blízkosti. Mladí performéri sa predstavia svojimi kapitolami do zbierky o pocite blízkosti. Každý sám, jeden proti telesu publika.

Divák zároveň tiež vstupuje do experimentu. Je poznačený už svojim príchodom. Sadne si do hľadiska v divadle, možno akejsi vesmírnej lode, držiac sprievodcu v rukách - ticho čaká. Spája nás niečo okrem toho že sme zdanlivo jeden živočíšny druh? Opakujem: Pretrváva však silný pocit, ktorý možno nie je možné vysvetliť. Je to však možné vytesňovať, zabúdať, prehliadať, brať s humorom, brať príliš vážne, cítiť to sám, a cítiť to v spoločenstve.
Prostriedky umenia umožňujú nahliadať poza záhyby, niekedy v celej komplexnosti, a inokedy v strohosti, veľké obecenstvo a oproti umelec sám.