LIE AND THE PERFORMATIVE REALITY ALLSTARS BUDAPEŠŤ

15 04. 2013 Pondelok 20:00
3€ / 2€

20.00 > LIE PERFORMANCE
21.00 > FINISÁŽ VÝSTAVY " ZEM V TROJZMYSLE "
22.00 > THE PERFORMATIVE REALITY ALLSTARS BUDAPEST

Večery performance o Klamstve v réžii Andrása Cséfalvaya, ktorý pôsobí na VŠVU na Katedre intermédií, venuje sa video-umeniu a súčasnej opere. Umenie performance môže byť akákoľvek situácia, ktorá obsahuje tieto štyri základné elementy: čas, priestor, umelcove telo a vzťah medzi umelcom a publikom. Svoje performance predvedú mladí umelci, ktorí sa venujú tejto zvláštnej fúzii slova, pohybu a divadla vo výtvarnom prejave. Najprv príspevky o Klamstve a potom sa predstavia hostia –Performative Reality AllStars Budapest.