Petra Fornayová a kol.: Opernball

27 02. 2018 Utorok 20:00
7€ / 5€

Utorok / 20.00 / divadlo, tanec / 7 € / 5 €

Koncept, réžia P. Fornayová, tvorba, interpretácia P. Cseri, S. Ferienčíková, P Fornayová, M. Haasová, A. Hanuljak, R. Imrich, J. Štefániková, dramaturgia P. Šulej, video A. Hanuljak, J. Pišek, zvuková réžia, VJ-ing J. Pišek, svetelný dizajn Ints Plavnieks, kostýmy I. Haasová, použité texty M. Habaj zbierka Capuut Mortum, P. Macsovszky zbierka Santa Panica, P. Šulej zbierka Nódy, hudba M. Burlas, A. Vivaldi, Jamka, Casi Cada Minuto, George Bizet, Phillip Glass, produkcia AST

... chlieb a hry alebo len sa tešme ďalej...

Opernball je metaforou uzavretého systému, spoločnosti, ktorá vyznáva istú zvláštnu hierarchiu a zvláštne hodnoty. Je kritikou neoliberálneho prístupu uplatňovaného na čokoľvek bez rozdielu. Čo znamená byť, pracovať, existovať, tvoriť mimo systému alebo naopak v systéme, ktorý daná spoločnosť ponúka? Čo, kto patrí do systému? Strach ocitnúť sa mimo systému trvalej a systematickej podpory je existenčnou otázkou. Tvorba verzus základné životné potreby - je umenie niečo, čo táto spoločnosť potrebuje alebo pod umením rozumieme len zábavu?

Recenzie:

„Na slovenskej tanečnej scéne sa len zriedka objaví také svieže, dôvtipné a zároveň tematicky ukotvené dielo.“

Dáša Čiripová, KÓD – časopis o súčasnom divadle

FACEBOOK EVENT