Novotvar 2018 Medzinárodný literárny festival / Platforma Dni slovenskej literatúry / Viliam Nádaskay: Vynechaný spoj

05 10. 2018 Piatok 18:00
dobrovoľné vstupné

 

Viliam Nádaskay (1994) je interným doktorandom Ústavu slovenskej literatúry SAV, vo svojom výskume sa sústreďuje na problematiku socialistického realizmu v slovenskej literatúre. Jeho debut Vynechaný spoj je básnickým sitcomom. Má množstvo postáv, spomedzi  ktorých je tou hlavnou Urban, a  predvádza nám celú plejádu naratívnych mikrosituácií, urbánnych obrazov a  bytových scén, z  ktorých sa naraz stáva akási groteskná urbánna symfónia.