Čo sú tie IZMY? / 20. stor.

11 10. 2018 Štvrtok 16:30
6€

Lektorka Monika Pascoe Mikyšková

 

Moderné umenie je viac ako čokoľvek iné definované izmami. Ako sa ale vyznať medzi zložito znejúcimi názvami hnutí, smerov, štýlov či škôl? Pokračovanie kreatívneho kurzu o výtvarnom umení 20. storočia, ktorý naučí vaše deti rozpoznať kubizmus od minimalizmu. Kurz spočíva z krátkeho teoretického úvodu a praktickej tvorivej časti.

 

Prihlasovať deti môžete na: m.pascoe.mikyskova@gmail.com.