Čo sú tie IZMY? / 20. stor.

18 10. 2018 Štvrtok 16:30
6€ / dobrovoľné vstupné
Lektorka Monika Pascoe Mikyšková
 
Moderné umenie je viac ako čokoľvek iné definované izmami. Ako sa ale vyznať medzi zložito znejúcimi názvami hnutí, smerov, štýlov či škôl? Pokračovanie kreatívneho kurzu o výtvarnom umení 20. storočia, ktorý naučí vaše deti rozpoznať kubizmus od minimalizmu. Kurz spočíva z krátkeho teoretického úvodu a praktickej tvorivej časti.
 
Prihlasovať deti môžete na: m.pascoe.mikyskova@gmail.com