Mesto ako politikum / Čo s tebou, Bratislava?

29 10. 2018 Pondelok 19:00
dobrovoľné vstupné
Pokračovanie série verejných diskusií o problémoch a výzvach, ktorým čelí súčasné mesto. Tentoraz predvolebná debata so štyrmi najvážnejšími kandidátmi na funkciu primátora Bratislavy v novembrových komunálnych voľbách. Tematicky bude diskusia rámcovaná problematikou udržateľného rozvoja mesta a problematikou kultúrnej politiky. 
 
Organizuje Local Act v spolupráci s A4 – priestorom súčasnej kultúry
 
Program bol podporený grantovým programom hlavného mesta Slovenskej republiky na podporu kultúry Ars Bratislavensis.