05. marca

RADIO IVO: Život nedoceníš

RADIO IVO je prenos rozhlasovej hry na divadelné dosky bez akejkoľvek transformácie, iba s možnosťou vidieť jej vznik. Výrazová civilnosť a zvukový realismus v pozvoľnom tempe. Normálny príbehy zo života. Rozpačití performeri podávaju celkom suverénny výkon. Plus samozrejmá afterka! Už 15. marca v A4.

Viac info:http://www.a4.sk/program/2014-03-15-20-00-0
FB event:http://on.fb.me/1h8TRJW