29. marca

Repríza sólovej performancie o Francesce Woodman

P.A.T. pozýva do A4 na reprízu sólovej performancie o americkej fotografke Francesce Woodman. Untitled 4. apríla o 20.00(videopozvánka TU).

Francesca Woodman (1958 – 1981) bola americká fotografka, známa svojimi čiernobielymi konceptuálnymi fotografiami, na ktorých je zobrazené jej nahé telo v rôznych polohách, fragmentoch, gestách či v pohybe, častokrát rozmazané, čo je spôsobené dlhým časom expozície. V 80. rokoch Wodmanová začala trpieť depresiami kvôli svojej práci a narušenémuo vzťahu. Po neúspešnom pokuse o samovraždu žila na Manhattane v New Yorku u svojich rodičov až kým 19.januára 1981 nevyskočila z okna. Jej dielo začalo priťahovať veľkú pozornosť práve po jej smrti.Veľa jej fotografií je bez názvu a sú identifikovateľné iba cez prostredie a dátum. Obsahujú silnú performatívnosť. Francescu Woodman možno zaradiť k ženským umelkyniam, ktoré k svojmu výtvarnému prejavu používajú svoje telo ako hlavný motív. Ľudské telo (najmä telo samého umelca) sa tak stáva hlavným nositeľom sociopolitických existenciálnych obsahov.

premiéra: december 2012
koncept, réžia, performer: Sláva Daubnerová
choreografia: Stanislava Vlčeková
dramaturgia a technická spolupráca: Pavel Graus
grafický dizajn: Lukáš Matejka
foto plagát: Viktor Szemzö
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministertva kultúry SR a s príspevkom Hlavného mesta SR Bratislavy, grantového programu Ars Bratislavensis.

http://www.a4.sk/program/2013-04-04-20-00
http://www.pat.sk/untitled.html
http://www.facebook.com/events/571210912903753