25. októbra

Retrospektíva Dominica Gagnona v A4 kino inak

A4 Kino inak uvedie na jeseň retrospektívu kanadského umelca Dominica Gagnona, známeho najmä vďaka jeho filmovým kolážam vytvoreným zamatérskych youtubových videí. Retrospektíva snázvom Digitálna dystopia sa venuje sociálnym sieťam asúčasnému stavu spoločnosti.

Dominic Gagnon využíva videá, ktorá nachádza na YouTube, avytvára znich mozaikovité portréty o nespokojnosti ľudí aich frustrácii, oantiestablišmentových náladách, hoaxoch, mladých ľuďoch, či neskorom kapitalizme. Výsledné filmy sú plné debordovských spektáklov, podvratnosti, neistoty i paranoje. Prvý film snázvom DATA uvedie Kino inak vnedeľu 22. októbra. Je to film o quebeckom kolektíve At Work, ktorý v duchu situacionizmu vyzýval ľudí, aby sa v práci chovali podvratne a zneužívali výrobné prostriedky na šialené (a vtipné) veci. Sledujeme rozprávanie o filozofii tohto kolektívu a vidíme desiatky youtubových videí typu preteky na kolieskových kreslách, ktoré Gagnon rekontextualizuje z bezbrehej internetovej zábavy do seriózneho diskurzu o búrení sa voči systému. Vpondelok 30. októbra bude retrospektíva pokračovať filmom Spoločenský priestor (Society’s Space), ktorý je vystavaný okolo slávneho textu Guy Deborda Spoločnosť spektáklu. Citáty z knihy sú doplnené obrazmi spektáklu, ktoré Gagnon našiel na internete: videohrami, reality show, televíznymi zábermi (policajného) násilia, prezentačnými videami, či CCTV. 45 rokov staršia analýza spoločnosti je aktualizovaná absurnými, až dystopickými obrazmi súčasnosti. Retrospektíva bude pokračovať až do 18. decembra.

(Tomáš Hudák)