15. januára

Status Divadla DISK v A4!

V sobotu sa v priestore súčasnej kultúry A4 predstaví hosťujúci Divadelný súbor Disk s predstavením Status (Divadlo, Vášeň, láska, samota.) DISK v svojej tvorbe využíva okrem činoherných aj postupy výtvarné, hudobné, pohybové, spevné, ale aj rytmizovanú reč a bezslovné scény. Teraz rozširuje ich okruh aj o videosekvencie. Témy lásky, vášne, samoty, súbor skúma rôznymi cestami a pokúša sa odhaliť rýdzo duchovnú hĺbku vzťahu ochotníkov k divadlu, ale i búrlivú túžbu mladých po živote. Divadlo je osud.

Hrajú: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, Monika Chudá, Branislav Mosný, Ján Rampák, Alžbeta Sersenová, Petra Sokolovská
Videosekvencie a réžia: Blaho Uhlár


Súbor svoju činnosť začal v novembri roku 1955 na Kopánke v Trnave klasickým inscenovaním divadelných hier slovenských i svetových dramatikov (l955–l986).
Zásadná premena v súbore nastala v roku l987, keď do súboru prišiel nový umelecký vedúci a režisér Blaho Uhlár (absolvent štúdia réžie na VŠMU). DISK začal realizovať autorské divadlo a stal sa jedným z priekopníkov nového smeru v slovenskom divadle, “polytematickej dekompozície”. V tomto období (l987–l993) bol súbor mimoriadne úspešný. Stal sa pravidelným účastníkom najvyšších celoslovenských prehliadok. V roku 1988 získal cenu ministra kultúry Tvorivý čin roka. Jeho úspešnosť potvrdila i skutočnosť, že sa v rokoch 1988 a 1989 zúčastnil (v tom čase) celoštátnej prehliadky v Hronove (Česká republika), kde v roku 1988 získal Hlavnú cenu za inscenáciu Blaha Uhlára a kolektívu DISK s názvom „A čo?“.
V rokoch 1993–2005 divadelný súbor DISK spolupracoval so skúseným (t. č. už absolventom štúdia réžie na VŠMU) režisérom Dušanom Vicenom. Súbor pokračoval vo svojom štýle tvorby. Spolu s Dušanom Vicenom nadviazal na predchádzajúce úspechy. Okrem iného sa stal i laureátom Medzinárodného festivalu amatérskeho a nezávislého divadla MB (apostrof) 99 Praha 2001 s inscenáciou Janček, Vicen a kol. DISK „GENIÁLNA EPOCHA PODĽA SCHULZA“ a inscenáciou Janček, Vicen a kol. DISK „PADESÁTKA“ získal na Scénickej žatve 2006 v Martine cenu Tvorivý čin roka.
Takmer po pätnástich rokoch režisérske kreslo v súbore obsadil opäť Blaho Uhlár a vytvára sa zaujímavý tandem – S. T. O. K. A. Bratislava a DISK Trnava, ktorý sa v máji roku 2006 pustil metódou kolektívnej tvorby do prípravy nových inscenácií. V roku 2007 mali premiéru dve ich spoločné inscenácie VÝHĽAD a PLAZENIE.

Viac informácií o podujatí a možnosť rezervácie: http://www.a4.sk/program/2013-01-19-20-00

fb event