15. júna

TEH meeting #87: Drážďany, Nemecko

Trans Europe Halles (TEH) organizuje každý rok dve medzinárodné stretnutia, ktoré sa konajú v rôznych mestách a krajinách. Tento rok sa TEH Conference #87 konala od 16. do 19. mája. Podujatie sa konalo v nemeckých Drážďanoch a jeho hlavnou témou bola „pARTicipácia“. Hostiteľské centrum Zentralwerk má temnú históriu, no jeho cieľom je premeniť priestor, ktorý sa kedysi používal na nútenú prácu ľudí z blízkych koncentračných táborov, na pokojné a slobodné miesto s kreatívnym umeleckým priestorom. A4 sa opäť zúčastnila. Štyria členovia tímu reprezentovali našu organizáciu a aktívne sa podielali na intenzívnom programe plnom workshopov, seminárov, prednášok, predstavení a stretnutí.

Trans Europe Halles (TEH) je európska sieť kultúrnych centier,, ktorej cieľom je dať nový život niektorým z európskych priemyselných budou, aby mohli hostiť umenie, kultúru a aktivizmus. Organizácia funguje od roku 1983 a združuje kultúrne centrá a ďalšie kultúrne organizácie z celej Európy, ktorých je A4 súčasťou.

Hlavnou činnosťou tímu A4 bola Arts Education Platform, ktorej cieľom je uľahčiť výmenu a prenos vedomostí medzi tými, ktorí sa aktívne venujú vzdelávaní v oblasti umenia prostredníctvom profesionálnych stretnutí, študijných pobyty a vzdelávacích  seminárov na tému participácia v umení. V rámci platformy sa konali dve aktivity. Najprv stretnutie riadiacej skupiny všetkých zúčastnených organizácií a potom workshop.

Na stretnutí riadiacej skupiny sme diskutovali o niekoľkých veciach. Prvou témou boli vzdelávacie semináre, ktoré organizuje raz ročne jedno z centier platformy. Tohtoročný seminár sa konal v Belfaste v Írsku, budúci rok sa bude konať v Luxembursku a posledný vzdelávací seminár sa bude konať v A4, v Bratislave. Ďalšími témami boli študijné pobyty platformy, prijatie nového člena platformy, možnosti nového financovania platformy a mapovanie súčasnej situácie v našich centrách a ďalšie plány platformy.

Druhou aktivitou platformy bol workshop „Share methods and practice D.I.T.“, kde sme mali príležitosť vymieňať si skúsenosti a metódy práce v rôznych zúčastnených organizáciách. Jeden z lektorov workshopu Cesar Fulgencio hovoril o kultúrnom centre Subtopia, v ktorom pracuje. To sa nachádza vo švédskom Štokholme, vo štvrti Botkyrka. To je miesto kde sa združujú umelci, filmoví producenti, cirkusové spoločnosti, mimovládne organizácie, hudobné skupiny a ďalší kreatívni ľudia, ktorí sa riadia svojimi snami a snažia sa svet urobiť trochu lepším.. Predstavil nám ich inšpiratívny kultúrny program pre mládež, ktorý v ich kultúrnom centre vytvorili a nazvali ho Do It Together, D.I.T. Počas workshopu sme mali tiež česť počuť o vzdelávacom seminári v Beat Carnival v Belfaste v Severnom Írsku, ktorý sa konal v marci tohto roku. Hrali sme aj niekoľko hier, s cieľom navzájom sa lepšie spoznali. Napríklad tanec tango, kde sme si precvičovali svoje schopnosti nasledovať a viesť. Prostredníctvom kreslenia a rozprávania príbehov sme si tiež vymenili budúce plány a vízie v našich organizáciách a navzájom si povymienali užitočné rady.

Ďalšou dôležitou a zaujímavou súčasťou THE je aj tzv. Staff Exchange Programme. Na tejto konferencii sa konalo ďalšie informačné stretnutie, na ktorom sme sa zúčastnili. Program výmeny zamestnancov v rámci TEH sa začal v roku 2011. Program dáva odborníkom pôsobiacim v oblasti kultúry príležitosti na mobilitu a získavanie skúseností v zahraničí. Hlavným cieľom programu je podporovať členov TEH pri rozvíjaní ich profesionálnych zručností a znalostí, spoznávanie nových perspektív riadenia kultúrnych stredísk, inšpirovanie sa a oveľa viac. A4 je takisto súčasťou tohto programu a 2 naši členovia sa ho už úspešne zúčastnili a priniesli tak do tímu cenné skúsenosti.

Zaujímavým  podujatím, na ktorom sme sa zúčastnili, bol aj participatívny workshop DISCE Co-Creation Lab. Bol to jedno dňový workshop na tému učenie ako stratégia udržateľnosti. Workshop viedli Birgitta Persson a Sandy Fitzgerald. Uskutočnil sa v rámci projektu medzinárodnej spolupráce DISCE Co-Creation Lab financovaného z programu EÚ Horizont 2020 a realizuje ho niekoľko organizácií: University of Turku (Finland) King’s College (UK), Gran Sasso Science Institute (Italy), Stockholm School of Economics (Latvia), CUMEDIAE (Belgium) and Trans Europe Halles (Sweden).

Cieľom workshopu  bola inovatívna koncepcia vzdelávacích organizácií a spôsoby, ako by sa mohla uplatniť v našich nezávislých kultúrnych centrách. Učiace sa organizácie sú podľa Petra M. Sengeho „tam, kde ľudia neustále rozširujú svoje schopnosti vytvárať výsledky, po ktorých skutočne túžia; kde sa rozvíjajú nové a expanzívne vzorce myslenia; kde je sloboda kolektívneho úsilia a kde sa ľudia neustále učia, ako sa učiť  spoločne“. Učiaca sa organizácia „neustále rozširuje svoje kapacity na vytváranie svojej budúcnosti. Takejto organizácii nestačí len prežiť”. Počas seminára sa diskutovalo o rôznych prístupoch k vzdelávaniu na organizačnej úrovni vrátane nápadov o tom, ako je možné uľahčiť a pomôcť pri učení a osobnom rozvoji členov organizácie, čo je vlastne podstatou tejto stratégie. 

Hlavným cieľom workshopu je spojiť členov TEH z rôznych krajín s výskumnými pracovníkmi a miestnymi stakeholdrami, aby mohli zdieľať a vymieňať si poznatky o strategickom plánovaní a kultúrnej politike. Témou seminára v Drážďanoch bolo „Učenie ako stratégia udržateľnosti“ – ako vytvoriť trvalo udržateľnú organizáciu, „vzdelávaciu organizáciu“.

Počas prvého popoludnia TEH sa účastníkom workshopu  DIY Furniture pre domácich majstrov podarilo pretvoriť prázdny dvor centra Zentralwerk na veľký spoločenský priestor s oddychovou zónou. A to za menej ako jedno popoludnie, vytvorením stolov, hojdačiek, stoličiek vyrobených z recyklovaných materiálov. Ľudia, ktorí sa zúčastnili workshopu March of the mirrors, prechádzali celým priestorom TEH, učili sa choreografiu, hrali na rôzne nástroje a predstavili nám ich finálne vystúpenie. Navštívili sme aj vernisáž výstavy na tému právo v meste, kde sme mali možnosť zanechať komentáre na stenách a zhovárať s kurátormi výstavy.

Jeden z večerov bol venovaný veľkému participatívnemu predstaveniu, v ktorom hlavní aktéri zapojili aj pozorovateľov podujatia a pohybovali sa okolo hlavnej sály, za sprievodu zvukov klasickej hudby. Nasledujúci večer patril Copy and Dance Party, ktorá sa konala v Hellerau – festivalovom divadle a vzdelávacej inštitúcii pre hudbu a rytmus. Samotná budova Hellerau bola umeleckým dielom, pretože bola navrhnutá priekopníkom modernej architektúry Heinrichom Tessenowom. Udalosť bola tiež umeleckým aktom. Ľudia boli zahalení farebnými svetlami, sprevádzaní rôznymi zvukmi a videami, voľne sa pohybujúc po tanečnej sále.

Okrem aktivít oficiálneho programu bol Zentralwerk vhodným miestom na uvoľnené rozhovory a vzájomné inšpirovanie. Zeleň, ktorá ho obklopuje a ručne vyrábaný nábytok zmenili šedú  budovu na útulné miesto, kde vznikaj úinšpiratívne projekty.

Našu účasť na podujatí z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.