04. februára

Tvorivé dielne: Čo tvorí dejiny umenia? Čo je svetské a čo nebeské? Hans Holbein – dvaja vyslanci

Tvorivé dielne pre deti

15.15 – 8-13rokov

16.45 – 4-7rokov

Dejiny umenia sú dejinami konkrétnych diel. Od čoho závisí, že jedno dielo zostane navždy slávne, zatiaľ čo iné upadne do zabudnutia?

Ktoré sú najznámejšie diela v našej západnej histórii a čo ich robí takými špecifickými?

Výtvarný kurz slúži ako sprievodca najznámejších diel z histórie dejín umenia od neskorej gotiky po 20.stor.

Čo je svetské a čo nebeské? Hans Holbein – dvaja vyslanci

Ako vidia svet biskup a učenec, čo je dôležité pre biskupa a čo pre učenca. Čo nám môže o ich svete povedať jediný obraz.