24. októbra

Otomo Yoshihide (interview)

04/09/2019
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Otomo Yoshihide (Interview and performance)

Otomo Yoshihide (*1959) je nielen legendárnym japonským gitaristom, skladateľom, hráčom na gramofóny, majstrom voľnej improvizácie, ale bezpochyby jednou z najdôležitejších a formatívnych postáv súčasnej hudby, ktorá udáva od 90. rokov krok nielen celej japonskej scéne. V tamojšom kontexte patrí do generácie výnimočných a silných tvorcov formátu ako napr. Merzbow, Keiji Haino, Hoppy Kamiyama či Tatsuya Yoshida, ale jeho schopnosť obsiahnuť prakticky celé hudobné univerzum ho radí skôr na úroveň Johna Zorna či Mikea Pattona.

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

//////////////////////////////////

Otomo Yoshihide is not only a legendary Japanese guitarist, composer, gramophone player and a master of free improvisation – he is also one of the most important and formative personas of contemporary music. He belongs to a generation of exceptional and strong creators such as Mezbow or Keiji Haino but his ability to capture practically the whole musical universe connects him to John Zorn or Mike Patton. He casually manages to fit conceptual electroacoustic music, noise, guitar free improvisation and big band jazz arrangements with a twist all into his work. He returned to Bratislava after many years to introduce his guitar and gramophone solo.

Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed
by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava Autonomous Region.

Video: Daniel Kazankov & Jelizaveta Nedayvoda & Santiago Mejias
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/