24. marca

Russell Haswell (interview)

28/02/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Russell Haswell (UK), Bruce Gilbert (ex-Wire, UK) / Vrtačky po desáté hodině (SK)

Russell Haswell je elektronik a multidisciplinárny umelec. Ďalší „enfant terrible“ britskej scény, ktorý si nedáva servítku pred reproduktor: zažili sme ho aj na NEXTe, spolupracoval s esami ako Aphex Twin, Autechre, Mika Vainio, Yasunao Tone či Whitehouse. Jeho hudbu vydali vydavateľstvá ako Warp či Warner Classics.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

///////////////////

Russell Haswell is the electronic and multidisciplinary artist. Another “enfant terrible” of the British scene, who puts his foot into his speaker. We had the chance to experience his performance during the festival NEXT. He worked with such names as Aphex Twin, Autechre, Mike Vainio, Yasunao Tone or Whitehouse. His music was released by record labels like Warp and Warner Classics.
Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed
by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava Autonomous Region.
The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.

Video: Santiago Mejias
Authors concept: Peter Dolník
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/