Podcast


Pravidelný A4 Podcast si môžete vypočuť tu.

21. epizóda s Mikom Cooperom, legendou improvizovanej hudby o jeho pesničkárskej minulosti, tvorbe, improvizácii a znovuobjavení sa spevu v jeho hudbe. Ale aj s FUZZY EARTH, ktorej dvaja členovia strávili v A4ke rezidenčný pobyt a vytvorili zvukovo-vizuálnu inštaláciu venovanú klíme, skleníkom a (anti)utopickému ekofuturizmu.


Dvadsiaty diel s Aidanom Bakerom z droneovo-metalového dua Nadja o ich novom albume Labyrinthine a ich tvorbe, a s Matúšom Wiedermannom a Mariánom Zavarským o premiére ich nového spoločného diela Resonoár.


Devätnásty diel s Willom Guthriem, Prune Becheau a Markom Lockettom z gamelanového ansámblu Nist-nah o ich tvorbe, pozadí a gamelánovej hudbe všeobecne, a s taiwanskou producentkou Meuko! Meuko! a jej vizuálnym spolupracovníkom z kolektívu NAXS Corp o ich audiovizuálnej show


Osemnásty diel s Garethom Davisom, Ianom Mikyskom zo Stratoclusteru a Matejom Slobodom z Ensemble Spectrum o ich spoločnom koncerte, či interpretácií grafických partitúr; a s Pawlom Kulczynskim o jeho audiovizuálnom ambisonickom diele Fulcrum,


Sedemnásty diel s Júliou Rázusovou o Prešovskom národnom divadle, ich novej platforme Slzy Janka Borodáča, a ich oceňovaných inscenáciách; a s členmi hudobného projektu Srnka.


Šestnásty diel o ArtMoves – prehliadke súčasného tanca; s Ninou de Gelder o 18. narodeninách A4; s fotografom Ctiborom Bachratým o jeho pripravovanej výstave fotografíi divadla Skrat.


Pätnásty diel s Uhol_92 o ich novej inscenácii Ponížení a krvilační; s Ferom Királym o workshopoch live codingu Hudba v digitálnom prostredí; a s talianskym soundartistom Lorenzom Abattoirom.


Štvrnásty diel so Stroonom o Überhormones, Divadlom SkRAT o hre Skupinová terapia a Robertom B. Lisekom o hudbe a umelej inteligencii.


Trinásty diel je NEXT Special, s Kim Myhr, Jean Herve Peron z kapely Faust, Sol ey a Christian z Creative Catastrophe Collective, a Attila Csihar z projektu Gravetemple.


Dvanásty diel s Finlay Shakespeare a Danielou Krajčovou o jesenných tvorivých prechádzkach.


Jedenásty diel zhŕňajúci koncertné leto 2021 s projektmi Shibuya Motors, Berlin Manson, Tomášom Prištiakom, Metrom a Adelou Mede.


Desiaty dielJanom Durinom a Miriamou Kardošovou o ich audiovizuálnom performance Additional Feel, ktoré bolo premiérovo uvedené v rámci festivalu Fist organizovanom mesačníkom Kapitál v spolupráci s A4 a s maďarskou mulitidsciplinárnou umelkyňou Annou Adam o jej predstavení Utopia/Dystopia, ktoré vznikalo v rámci jej júnovej rezidencie v A4 a bolo uvedené v premiére 19. júna.


Deviaty diel so Soňou Kúdelovou a Borisom Vitázkom o ich novom predstavení Autonomy, ktoré malo v A4 premiéru 3. júna, a s Markétou Lisou o jej chystanom audiovizuálnom predstavení s názvom Jedné noci, ktoré vznikalo v rámci jej rezidencie v A4, a malo premiéru 23.6.2021


Ôsmy diel s Dezorzovým lútkovým divadlom o ich novom predstavení Dukla – údolie smrti, ktoré malo v A4 priemiéru 8. mája, a s Veronikou Malgot, režisérkou a autorkou divadla NUDE o ich novej inscenácii BRUTTO, ktorá mala v spolupráci s A4 online premiéru a ich tvorbe.
Spotify | Apple | Iné platformy


Siedmy diel s riaditeľkou A4 Ninou de Gelder o príprave a nosných myšlienkach semináru Úloha kultúrnych centier ako miest neformálneho vzdelávania, a Marcelom Maderuelom o jeho novom formáte Out of Context, ktorý prebieha formou streamu v áštvorke každý druhý piatok, a snaží sa mapovať a reflektovať rôzne aspekty súčasnej kultúry a hudby prostredníctvom mulidisciplinárneho a youtubeového DJingu.
Spotify | Apple | Iné platformy


Šiesty diel s Petrom Dolníkom o koncepcii jeho eventu Futurit, ktorý formou prednášky prezentuje pestré hudobné žánre a fenomény. Februarový diel sa venoval novému a aktuálnemu žánru hyperpop. S dramaturgičkami nášho Kina Inak Gabrielou Gažovou a Barborou Nemčekovou sme rozoberali jeho dramaturgiu a ich spoločný prístup k nej.
Spotify | Apple | Iné platformy


Piaty dieľ so Slavom Krekovičom a Ľubom Burgrom, ktorí pri príležitosti jej osemnástych narodenín zaspomínali na jej založenie, príbeh a bližšie sa pozreli na jej fungovanie, a s kurátorkou galerijného priestoru Gabrielou Gažovou sme sa pozreli na pozadie a dramaturgiu výtvareného umenia v prostredí A4.
Spotify | Apple | Iné platformy

Štvrtý diel o dramaturgii súčasného tanca prezentovaného v A4. Hosťkou a prednášajúcou je režisérka, dramaturgička a pedagogička Maja Hriešik.
Spotify | Apple | Iné platformy

Tretí diel s Matsom Gustafssonom a Christofom Kurzmannom o súčasnej hudbe, s Ferom Királym o algoritmoch, číslach a hľadaní, s kapelou KIN o jazze a ich tvorbe, a s hercami divadla SkRAT o ich novom predstavení.
Spotify | Apple | Iné platformy

Druhý diel so Slavom Krekovičom o Nexte, s Júliousom Fujakom o jeho kompozičnom prístupe. s Ondřejom Spiritzom o VCV Racku a o pozadí našej divadelnej dramaturgie s Martinou Mašlárovou a Ľubom Burgrom.
Spotify | Apple | Iné platformy

Prvý diel so Slávou Daubnerovou o monodráme Masterpiece, švédskym hudobníkom BJ Nilsenom a Ferom Királym o SuperCollideri.
Spotify | Apple | Iné platformy


Our english podcast is available here.

Art’s language is A4’s English friendly podcast, about how to approach contemporary culture in an international environment. Each episode will feature interviews of artists and people working in the cultural sector, and focus on a particular type of artistic expression, in relation to A4’s programme.

In the third episode, we discussed Slovak and international literature scene in Bratislava with the Slovak writer Michal Hvorecký and Bratislava city library’s PR manager, Michaela Kučová.
Spotify | Apple | Other platforms


In the second episode, we discussed contemporary poetry as a modern form of expression that can cross borders with the Slovak poets Michal Tallo and Mária Ferenčuhová.
Spotify | Apple | Other platforms


In the first episode, we discussed the idea of dance as an international way of expression with the dancer and choreographer Petra Fornayová and A4’s managing director Nina de Gelder.
Spotify | Apple | Other platforms


A4’s international podcast, Art’s Language, is created by European Solidarity Corps Volunteers hosted by A4, Elia Chervier and Marcelo Maderuelo Sacido.  The podcast has been created with the support of the European Solidarity Corps Programme, and from public funding from the Slovak Arts Council and Bratislava City Foundation.

A4 Podcast vzniká v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa a z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislava.