Program

A4 – priestor súčasnej kultúry

je nezávislé kultúrne centrum orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, vizuálnej kultúry.

Partneri

A4 - priestor súčasnej kultúry podporujú: