Sep

29

Thursday at 7:00 PM

NEXT: Blackhaine / Julia Reidy / Skavhaug Nergaard + Lindvall + Abrahamsen Garner / Kittychaosplanet

entry: Presale: 20€ At the door: 30€

Predpredaj: 20€
Na mieste: 30€
DOORS: 19:00
START: 19:30

Kittychaosplanet
Skavhaug Nergaard + Lindvall + Abrahamsen Garner
Julia Reidy
Blackhaine

https://nextfestival.sk/2022

Projekt predstavuje tvorbu Jakuba Krejčího, mediálneho umelca žijúceho v Prahe. Vo svojej tvorbe kombinuje modulárne hudobné programovanie s žánrami interaktívnej audiovizuálnej performance, live cinema a zvukovej performance. V rámci vyšehradskej rezidencie v A4 v Bratislave realizuje novú verziu tohto dlhodobo vyvíjaného projektu, a na NEXT festivale ju predstaví po prvýkrát naživo. Je výpravou na hranice virtuálneho a reálneho sveta, do imaginatívnych fantastických krajín a intuitívnych myšlienkových priestorov.
S podporou Medzinárodného vyšehradského fondu v rámci Visegrad Arts Residency Programme. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Trojica nórskych hudobníkov, menovite , a funguje v tejto zostave od roku 2019. Trio by sa dalo vnímať ako alternatívna popová kapela (vtedy účinkuje pod menom Delish), ale aj ako umelecký projekt. Jednotliví členovia majú veľmi silné zázemie na nórskej alternatívnej hudobnej scéne, či už ako členovia projektu Susanna & The Brotherhood Of Our Lady alebo hudobníci na poslednom albume Jenny Hval. Na NEXTe predvedú nezvyčajný improvizovaný set.
V rámci projektu NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká.

Austrálska gitaristka a hudobníčka – vydávajúca hudbu na Editions Mego, Black Truffle, Room40 či Slip – je známou sólovou interpretkou a improvizátorkou, ale aj členkou zoskupení SPOILER, Tennis of All Kinds a Splitter Orchestra. Jej posledná nahrávka World In World, ktorá vyšla vo vydavateľstve Orena Ambarchiho Black Truffle je fantastickým, dôkladným skúmaním kvetnatých gitár, didymického ladenia, jemného elektronického processingu a efektami skresleného hlasu. V jej tvorbe nájdeme prepojenia s gitarovými dielami Lorena Connorsa či Roya Montgomeryho, ako aj hmlovité atmosféry, aké poznáme od Grouper. Gitarová hudba Reidy je jedinečná, precízne experimentálna a silne emotívna. Na tohtoročnom festivale zažijeme premiéru nového diela pre preladenú elektrickú gitaru a priestorový zvuk Non-Linear Stages.

Za menom sa ukrýva osobitý anglický raper a tanečník Tom Heyes. Jeho energické predstavenie bude zaručene jedno z tých nahnevanejších a temnejších, ktoré budete mať možnosť vidieť na tohtoročnom NEXTe. Blackhaine vlieva do svojich koncertov post-brexitové zúfalstvo a hnev, ktoré vidí vo svojom takmer opustenom industriálnom regióne na severozápade Anglicka a kombinuje ich so znepokojujúcimi choregrafiami inšpirovanými japonským štýlom butó. Zdanlivo beznádejný a agresívny, Blackhaine nachádza slobodu len v “negatívnej extáze”. Industriálna elektronika, drill rap, ambient noise – toto je hudba rovnako priamočiara a intenzívna ako Kanye Westov Yeezus, a zároveň si zachováva zadymenosť a tajomno post-ambientných koláží od Space Afrika. Naozaj žánre-ničiace predstavenie od jedného z najsľúbnejších umelcov súčasnej britskej scény.
//ENG//
Presale: 20€
At the door: 30€
DOORS: 19:00
START: 19:30

Kittychaosplanet
Skavhaug Nergaard + Lindvall + Abrahamsen Garner
Julia Reidy
Blackhaine

https://nextfestival.sk/2022

The project titled presents the work of Jakub Krejčí, a media artist living in Prague. In his work, he combines modular music programming with genres of interactive audiovisual performance, live cinema and sound performance. As part of his Visegrad residency in A4 in Bratislava, he is working on a new iteration of this long-term project, and he will premiere this version at NEXT Festival. It is a journey to the borders of virtual and real worlds, to imaginative fantasy landscapes and intuitive mind-spaces.
Organised with the support of the International Visegrad Fund as a part of Visegrad Arts Residency Programme. Supported using public funding by the Slovak Art Council and Bratislava City Foundation.

Three Norwegian musicians, namely , and work in this formation since 2019. The trio is just as much an art project as it is an alternative pop trio known as Delish. The individual members have a very impressive background in the Norwegian alternative music scene, its members in projects like Susanna & The Brotherhood Of Our Lady or contributing to Jenny Hval’s latest album. At NEXT, they will perform an unusual improvised set.
Part of NOISS (Norway–Iceland–Slovakia): New Musics for New Audiences project.

Australian Berlin-based guitarist and musician – with releases on Editions Mego, Black Truffle, Room40 or Slip – is a well-known solo performer and improviser, as well as a member of SPOILER, Tennis of All Kinds and the Splitter Orchestra. Their latest release titled World In World released on Oren Ambarchi’s label Black Truffle is a fantastic, meticulous exploration of meandering guitars, just intonation, subtle electronic processing and heavily effected voice. There are connections to bedroom guitar works of Loren Connors or Roy Montgomery, as well as the foggy atmospheres of Grouper, but Reidy’s take on guitar music is very distinct, rigorously experimental and emotive. At this year’s festival we will experience a premiere of Non-Linear Stages, new work for spatialised re-tuned electric guitar.

is the moniker of English dancer and rapper Tom Heyes. His performance is likely to be one of the angier and darker concerts you’ll witness at NEXT; Blackhaine channels the post-Brexit despair and fear he sees in his abandoned industrial surroundings in North West England and combines this with disturbing choreographies inspired by Japanese Butoh. Seemingly hopeless and aggressive, he only finds freedom in what he calls “negative ecstasy”. Industrial electronics, drill rap, ambient noise – this music is as direct and intense as Kanye West’s Yeezus, while also maintaining the smokiness and mystery of the post-ambient tapestries of Space Afrika. Truly genre-shattering stuff from one of Britain’s most promising artists right now.

Spoluorganizátori: A4 – priestor súčasnej kultúry, BKIS
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Partneri: Hl. mesto SR Bratislava a Nadácia mesta Bratislavy, ICAS, Bigmedia, GoOut, International Visegrad Fund,
Clarion Hotel, STU FAD, SNG, KHB
Hlavní mediálni partneri: Resident Advisor, Crack Magazine, Denník N, RTVS: :Rádio_FM, Rádio Devín
Mediálni partneri: 3/4, Kapitál, Citylife, Fullmoon, Hudobný život, Swine Daily, QYS
NEXT 2022: 23rd Advanced Music Festival sa koná s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, Grantov EHP, Hlavného mesta SR Bratislavy a Nadácie mesta Bratislavy a Medzinárodného vyšehradského fondu.
Projekt NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.
#SPOLOCNEzaDOBREnapady #eeagrants #NOISS
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
eeagrants.sk

entry: Presale: 20€ At the door: 30€