Partneri projektu Re-Imagine Europe opäť spolu. Tentokrát v Brightone

A4 – priestor súčasnej kultúry je súčasťou 4 ročného medzinárodného kooperačného projektu Re-Imagine Europe. Nachádzame sa už takmer v jeho polovici. Spolu s deviatimi rôznymi kultúrnymi centrami z celej Európy tvoríme skupinu organizácií, ktoré zdieľajú entuziazmus a odhodlanie priniesť kvalitnú kultúru a umenie svojmu publiku.

Hlavným cieľom projektu Re-Imagine Europe je spájať rozdielne kultúrne priestory a dať im možnosť spolupracovať, komunikovať a vymienať si nápady, umelcov a umelkyne, či program.

Vďaka internetu je komunikácia medzi jednotlivými partnermi projektu jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, no komunikácia s kolegami a kolegyňami z iných krajín je vždy najplodnejšia a najprínosnejšia naživo. Aj preto sa medzi členmi projektu Re-Imagine Europe organizujú tzv. Project Partner Meetings (projektové partnerské stretnutia) – medzinárodné stretnutia, na ktorých sa osobne stretávajú zástupvcovia všetkých partnerských organizácií sú určené na spoločný brainstorming (vymieňanie nápadov). Tentokrát sa stretnutie konalo 12. – 14. júna v anglickom Brightone, u nášho partnera menom Lighthouse. Za A4 sa stretnutia zúčastnili dvaja naši kolegovia, projektový manažér Ľudo a umelecký riaditeľ Slávo. Na stretnutí najprv partneri odprezentovali všetky svoje aktivity, ktoré v rámci projektu zrealizovali od nášho posledného stretnutia v Grazi. Následne sa diskutovalo o možnostiach prezentácie týchto diel u niektorých z partnerov a priestor dostala aj otvorená diskusia o budúcich plánoch jednotlivých partnerov a o možnostiach spolupráce partnerov pri vzniku a objednávaní nových diel. Záver stretnutia bol venovaný pilotným projektom, na ktorých aktuálne pracujeme a zdieľaniu výsledkov tých, ktoré už sú úspešne ukončené. V tejto diskusii sa ku nám pripojila aj nová projektová konzultantka pre oblasť marketingovej komunikácie.

Pomedzi intenzívny a nabitý program sa podarilo vopchať aj spoločnú prechádzku mestom a na záver aj spoločnú večeru, na ktorej mali všetci možnosť individuálne a neformálne prebrať svoje plány na spoluprácu, prípadne zdieľať cenné skúsenosti. Stretnutie nám dalo takisto dostatok priestoru na zodpovedanie rôznych otázok a spoločné zrekapitulovanie ako sa projekt ako celok vyvíja a napreduje.

Našu účasť na stretnutí z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, ktorý podporila Európska komisia v rámci programu Creative Europe.