Projekty

Aktuálne projekty:

  • Re-Imagine Europe
  • EZS - Európsky zbor solidarity
  • Visegrad Arts Lab
  • NEXT
  • Spaces of Transformation in Arts Education
  • Posilnením kapacít a spolupráce občianskych kultúrnych organizácií k lepším verejným politikám v oblasti kultúry

Re-Imagine Europe

Projekt medzinárodnej umeleckej výmeny

A4 je od októbra 2017 súčasťou medzinárodného kooperačného projektu Re-imagine Europe. Projekt Re-Imagine spája desať partnerov a jeho zámerom je s podporou programu Európska únia a Kreatívna Európa zapojiť mladú, digitálne prepojenú generáciu do rozvoja a objavovania nových ideí a umeleckej tvorby reagujúcej na aktuálnu spoločenskú situáciu vo svete. Naše aktivity vrámci Re-Imagine Europe Oficiálny web Re-Imagine Europe

Podpora
Projekt podporili: program Európskej Únie Creative Europe, Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

Partneri projektu
Koordinátorom projektu je Paradiso v Amsterdame, ďalšími partnermi sú okrem A4 aj festival Sonic Acts (NL) – iniciátor projektu, Elevate Festival (AT), Lighthouse (UK), Ina GRM (FR), Kontejner (HR), Landmark / Bergen Kunsthall (NO), Disruption Network Lab (DE), Ràdio Web MACBA (ES) a Urban Paradoxes (NL).

EZS - Európsky zbor solidarity

Už od roku 2014 je A4 zapojená do dobrovoľníckeho projektu Space for Culture, v rámci ktorého vysiela a hosťuje niekoľkých mladých ľudí v rámci EÚ. Projekt je podporený a financovaný z programu Európsky zbor solidarity. EZS je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Viac info tu

Partneri projektu
Európsky zbor solidarity, Iuventa

Visegrad Arts Lab

Umelecké rezidencie v rámci V4

A4 pravidelne hosťuje a vysiela umelcov Višegradskej štôrky (V4) tvriacich v oblasti nových médií, hudby a muzických umení.

Partneri projektu
Visegrad Fund

NEXT

NEXT Festival experimentálnej hudby

NEXT Festival prezentuje a podporuje aktuálnu tvorbu umelcov z celého sveta, hrajúcich živú a inšpiratívnu súčasnú hudbu bez žánrových obmedzení. Názov symbolizuje spojenie výrazov “NEW & EXPERIMENTAL”, čo naznačuje dramaturgické smerovanie festivalu. NEXT sa snaží ponúkať každý rok výber toho najzaujímavejšieho, čo sa na svetovej scéne deje, či už je to elektronická a inovatívna vážna hudba, improvizovaná hudba, avantgardný jazz, noise, ambient, experimentálny rock, ale aj konceptuálne projekty, multimediálne a interaktívne performance a ďalšie formy. Prehliadka dynamicky sa vyvíjajúcich smerov a výrazných tvorivých osobností svetovej scény vytvára priestor pre prezentáciu aktuálneho hudobného diania slovenskému aj stredoeurópskemu publiku, pričom jedným z cieľov je tiež prepojiť osobnosti slovenskej hudobnej scény s medzinárodným kontextom. Program NEXTu preto predstavuje slovenských aj zahraničných hudobníkov a zvukových umelcov s dôrazom na inovatívnu dramaturgiu a umeleckú kvalitu. Hlavný organizátor: Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru Spoluorganizátor: A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru

Partneri projektu
Fond na podporu umenia

Spaces of Transformation in Arts Education

Spaces of Transformation in Arts Education (SPOTing) brings together arts educators from 8 cultural centres around Europe. The project aims to stimulate professional development and knowledge exchange within the field. It also strives to support professionals and evaluate existing practices. The main mission is to strengthen the field of arts education in Europe. Project objectives -> Share and test innovative approaches of reaching children and young people with different barriers from participating in the arts – be it disabilities, intercultural or interfaith differences, language barriers, social or economic issues. -> Be a catalyst for cooperation between the participating centres so that the knowledge transfer is put into concrete actions. -> Work closely with a researcher who will make case studies and support the exploration and development of evaluation methods and practices which will benefit the field of arts education. How will the project work? Throughout the project each center will carry out a testbed exploring new approaches to their arts education activities. In a series of meetings in the form of seminars the results of the testbeds will be shared among the participants. Sharing working methods and results will provide arts educators with new tools. It will encourage them to develop their own methods and ideas. More empowered and professionally-equipped educators will mean better arts education programmes and a stronger field. In addition, documentation will help gain recognition and necessary support within local communities. A researcher will follow the progress of the project and evaluate its results. This way we will be able to emphasise the valuable knowledge, experience and methods that arts educators possess. In the end, the research findings will be available in the form of case studies. These case studies will be widely shared and freely accessible to everyone interested in the field. We also aim to share them with the policy makers in each country of the partner organisations, lobbying for innovative approaches in the field. The idea is to draw attention to the beneficial sides of arts education and its value to society. Photo credits Frank Meiers Náš Spoting web

Podpora
The following project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Partneri projektu
Partner organisations Trans Europe Halles – Coordinating partner A4 – Asociacia Zdruzeni Pre Sucasnu Kulturu Associazione Culturale Oltre… Beat Carnival Brunnenpassage Centre Culturel Kulturfabrik Le Plus Petit Cirque Du Monde Röda Sten Konsthall Truc Spherique. SPOTing project is part of TEH Arts Education Hub.

Posilnením kapacít a spolupráce občianskych kultúrnych organizácií k lepším verejným politikám v oblasti kultúry

A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru od septembra 2019 do marca 2021 realizovala projekt podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia v rámci témy: Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Viac informácií nájdete na https://a4.sk/eea/

Partneri projektu
Nadácia Ekopolis, Anténa - sieť pre nezávislú kultúru, KU.BA - Kultúrna Bratislava

Archive

Fresh Air

Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení

Medzinárodný projekt A4 – asociácie združení pre súčasnú kultúru bol realizovaný v spolupráci so zahraničnými partnermi – festival experimentálnej hudby Borealis a festival Piksel v nórskom Bergene - zameraný na súčasné tendencie v hudbe, divadle, filme a vizuálnom umení. Hlavnou myšlienkou projektu bolo objavovať, prezentovať a nechať sa inšpirovať novým smerovaním živej kultúry a umenia z Nórska, Islandu, ďalších krajín a na Slovensku. Projekt tiež vychádzal z potrieb slovenských umelcov bližšie spolupracovať s umelcami v týchto krajinách, prezentovať v nich slovenskú kultúru a umenie. V A4 – priestore súčasnej kultúry sa predstavili poprední umelci, ktorých bežne nevidieť na Slovensku. Diváci mali možnosť vidieť a počuť 9 koncertov súčasnej škandinávskej a svetovej hudby, 12 neopozeraných škandinávskych filmov o umení či aktuálnych spoločenských témach a divadelné vystúpenie. Priestor sa podobne naskytol aj umelcom a umelkyniam zo Slovenska, ktorí mali možnosť prezentovať svoju tvorbu na festivaloch Piksel (november 2016) a Borealis (Marec 2017) v Nórsku. Ambíciou projektu bolo tiež podnietiť vznik nových diel, ktoré sa zrodili v spolupráci hudobníkov zo Slovenska, Škandinávie a ďalších krajín. Prvým spoločným projektom bola spolupráca renomovaného elektronického hudobníka Thora Magnussona so slovenskými a zahraničnými umelcami Sofia Jernberg (SWE), Michal Matejka, Robert Kolář (obaja SK). Druhou koprodukciou bol medzinárodný projekt spolupráce štyroch bubeníkov Drums Michaela Antalová (SK), Chris Corsano(US), Anja Jacobsen (DK), Øyvind Skarbø(NO). Cieľom týchto spoluprác bolo prepojiť súčasnú slovenskú a škandinávsku umeleckú scénu a priniesť tak nové a jedinečné diela. Projekt FRESH AIR na Slovensku zrealizovala A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru a všetky hudobné a filmové podujatia sa uskutočnili práve v A4 - priestore súčasnej kultúry na Karpatskej ulici 2 v Bratislave. Prostredníctvom spolupráce so Stanicou-Zárečie v Žiline sa uskutočnilo aj divadelné predstavie Stella Polaris na severe Slovenska. Projekt FRESH AIR: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení, bol podporený z grantov Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v celkovej výške 160 430 €. Pre viac informácií o fondoch EHP navštívte www.eeagrants.sk–„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ – „Save the heritage of our ancestors“.

Partneri projektu
Borealis, Piksel. S finančnou podporou eea grants a norway grants