O nás

A4

A4 – priestor súčasnej kultúry je nezávislé kultúrne centrum zamerané na aktuálnu umeleckú tvorbu v súčasnom profesionálnom divadle a tanci, hudbe, filme, vizuálnej kultúre a umení nových médií. Vzniklo v roku 2004 spojením úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií ako jedno z prvých kultúrnych centier na Slovensku založených zdola. Odvtedy je A4 živým, inšpiratívnym a medzinárodne aktívnym uzlom stredoeurópskej kultúrnej scény, priestorom pre tvorivý experiment a miestom nových, neobvyklých zážitkov pre otvoreného diváka. Venuje sa nielen uvádzaniu súčasnej tvorby, ale aktívne podporuje aj vznik nových diel a vzdelávanie v uvedených oblastiach. Popri programe s jasnou umeleckou víziou sa A4 angažuje aj v širšej verejnej debate o dôležitých spoločenských témach, ako je vytváranie podmienok pre fungovanie nekomerčných kultúrnych aktivít, kultivácia verejného priestoru, urbánny rozvoj a podobne.

 

Programové sekcie

A4 ročne pripravuje alebo hostí vyše 300 kultúrnych, umeleckých a spoločenských podujatí: divadelné a tanečné predstavenia, filmové projekcie, koncerty, diskusie, výstavy, prednášky, prezentácie, tvorivé dielne a iné vzdelávacie aktivity. A4 je domovskou scénou autorského Divadla SkRAT, festivalu súčasnej hudby NEXT a festivalu autorského divadla Pro-téza. Je to tiež priestor otvorený pre ďalších umelcov a organizátorov, s ktorými spoločne organizuje viaceré kultúrne podujatia a festivaly.
A4 je zakladajúcim členom siete slovenských nezávislých kultúrnych centier Anténa, členom európskej strešnej organizácie Trans Europe Halles a iniciátorom platformy bratislavských nezriaďovaných kultúrnych organizácií KU.BA – Kultúrna Bratislava.

A4 je už od svojho vzniku miestom novej a inšpiratívnej hudby. Dramaturgia je zameraná na uvádzanie originálnej umeleckej tvorby, či už vo vlastnom programe s jasnou kurátorskou koncepciou, alebo v spolupráci s partnermi. Dôležitým kritériom pri tvorbe programu je umelecká kvalita, autentickosť a aktuálnosť. Koncerty v priestore A4 ponúkajú divákom možnosť zažiť najzaujímavejšie podoby dnešnej hudby s renomovanými svetovými aj domácimi umelcami.

Divadelná dramaturgia v A4 je zabezpečovaná najmä Združením pre súčasnú operu so svojím autorským súborom Divadlom SkRAT, ktoré vzniklo v roku 2000 ako občianska iniciatíva. Divadlo existuje ako jedno z mála neustále aktívnych nezávislých divadiel na Slovensku a tiež je jedným zo spoluzakladateľov A4 – priestoru súčasnej kultúry, kde má svoju domovskú scénu. Inscenácie sú svojou povahou autorské, vznikajú prevažne kolektívnou metódou a svojimi témami reagujú na aktuálne celospoločenské témy.

Okrem stálej scény divadla SkRAT v A4 ponúka dramaturgia aj prezentáciu hosťujúcich profesionálnych divadelných súborov zo Slovenska a zahraničia, ale aj toho najlepšieho z domácej amatérskej divadelnej scény.

Dramaturgia tanečného programu A4 sa prevažne orientuje na podporu a prezentáciu súčasného pohybového divadla a tanca, pričom vychádza hlavne z aktívnej spolupráce s rôznymi slovenskými a zahraničnými súbormi a umeleckými profesionálmi či festivalmi. Súčasťou dramaturgie a produkcie je aj inovatívna tvorba, ktorá ponúka ukážku nových umeleckých prístupov, diel v prieniku čistého tanca, performance a konceptuálneho umenia. V A4 pravidelne hosťuje fyzické divadlo Debris Company, ktoré je jedno z najdôležitejších slovenských tanečných zoskupení, ako aj Asociácia súčasného tanca. Výrazným spôsobom dopĺňajú tanečnú ponuku aj festivaly s ktorými A4 dlhodobo spolupracuje. Sú to hlavne festivaly NuDanceFest a Bratislava v pohybe.

Cieľom Kina inak je zapĺňať medzeru v ponuke bratislavských kín a slovenských festivalov. Na pravidelnej báze dáva priestor filmom, ktoré si len ťažko hľadajú miesto inde – či už ide o kreatívny dokument, experimentálne filmy, alebo filmy o umení. Program kina je tematicky štruktúrovaný a jeho súčasťou sú aj retrospektívy výrazných postáv súčasného autorského filmu, pričom špeciálna pozornosť je venovaná ženám filmárkam. Aktuálne dianie v svetovej kinematografii Kino inak reflektuje aj vďaka spolupráci s festivalmi v Rotterdame, či Oberhausene a pokiaľ je to možné, sprostredkúva stretnutia divákov s tvorcami.

Programová sekcia A4 určená deťom (hudobné, tanečné, výtvarné workshopy, kino a iné).

História

A4 – priestor súčasnej kultúry  je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy (Karpatská 2) orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Projekt A4 – priestor súčasnej kultúry  je vyústením niekoľkoročného úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií o vytvorenie centra na podporu a prezentáciu aktuálnych umeleckých prejavov v oblasti javiskového umenia (“performing arts”) a nových médií, podporujúcich živú a inovatívnu umeleckú tvorbu.

 • 2006

  Ako dočasné riešenie bola A4 v januári opäť ponúknutá zmluva s plánovaným ukončením v marci 2006. Od marca je celá situácia okolo využitia V-klubu neprehľadná. Z MK presakujú informácie o prenájme celého prízemia za komerčné ceny, ako aj plány ešte pred voľbami presťahovať NOC do inej budovy a zmeniť správcu Domu umenia.

  O využití priestorov, v ktorých od roku 2004 fungovalo nekomerčné kultúrne centrum, s Asociáciou A4 nikto oficiálne nerokuje. Postoj MK nie je jasný a zmluva končí v júni. Počnúc aprílom A4 platí za spotrebované energie, pretože MK počítalo už s novým nájomcom a nevyčlenilo na túto položku zdroje.

  V máji predstavuje A4 výber súčasnej slovenskej umeleckej tvorby na festivale Wiener Festwochen. Divadlo SkRAT (domovské divadlo A4) je ocenené na festivale Nová dráma cenou Grand Prix za najlepšiu slovenskú inscenáciu. Za dva a pol roka činnosti sa v A4 uskutočnilo napriek provizórnym podmienkam, chýbajúcej dlhodobej zmluve a krízovému financovaniu okolo 500 umeleckých akcií.

  Do júna A4 stále nevie, či jej činnosť od januára do júna 2006 je podporená z grantu MK SR.

  „Kríza tvorivosti“ (R. Chmel)

  Idú voľby.

 • 2005

  2005

  A4 iniciovala projekt medzinárodnej kultúrnej výmeny s nezávislými kultúrnymi iniciatívami a priestormi (NoD / ČR, Fléda / ČR, Stowarzyszenie Teatralne A Part / PL, Fun-Go Fuggetlen Szinhazi Egyesulet - Tuzraktar / HU) podporený Medzinárodným višegrádskym fondom.

  Zmluva o spolupráci končila opäť v decembri, A4 zopakovala požiadavku transparentného výberového konania. Tesne pred koncom roka 2005 sa konkurz uskutočnil, ale MK ho svojim rozhodnutím zrušilo.

 • 2004

  Vedenie Ministerstva kultúry prostredníctvom svojej inštitúcie - Národného osvetového centra umožnilo od januára asociácii A4 dramaturgickú spoluprácu pri efektívnejšom využívaní priestorov bývalého V - klubu na Námestí SNP 12 v Bratislave. 17. januára začal v provizórnych podmienkach s trojmesačnou zmluvou o spolupráci svoju činnosť klub A4 – nultý priestor. Zmluva bola od tej doby niekoľkokrát predlžovaná, avšak najviac na pol roka dopredu.

  Na poschodí Domu umenia MK SR plánovalo zriadiť galériu súčasného umenia, tzv. Kunsthalle, ktorá dodnes nevznikla. Asociácia A4 od začiatku svojho fungovania požadovala, aby využívaniu priestorov predchádzalo jasné vymedzenie účelu (t.j. na súčasné umelecké prejavy, keďže takýto priestor v Bratislave chýbal) a transparentné výberové konanie. To sa však do dnešného dňa nestalo.

  Pri príležitosti osláv vstupu do EU pripravila A4 prezentáciu súčasnej slovenskej tvorby v írskom Corku.

 • 2003

  Občianske združenia Atrakt Art, Asociácia súčasného tanca, Burundi Datalab Studio Displej Press a združenie Pre súčasnú operu založili A4 - asociáciu združení pre súčasnú kultúru. Projekt multifunkčného nekomerčného centra súčasného umenia opätovne asociácia ponúkala viacerým štátnym a samosprávnym inštitúciá. Nastáva nádejná komunikácia s novým vedením Ministerstva kultúry, ktoré deklaruje záujem o koncepčné zmeny vo využívaní budovy Domu umenia na Námestí SNP, so zameraním na súčasné umenie.

 • 2002

  Združenia Pre súčasnú operu a Atrakt Art predkladajú na Ministerstvo kultúry projekt nezávislého kultúrneho centra, ako alternatívy využitia troch prádznych priestorov v správe MK. Napriek nevyužívaným priestorom V - klubu projekt ministerstvo pod vedením Milana Kňažka odkladá ad acta. Viaceré združenia a kultúrni organizátori vrátane uvedených (pridávajú sa aj Asociácia súčasného tanca a Večery novej hudby - Slovenská sekcia ISCM) pripravili tiež novú koncepciu využitia Divadla Aréna, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Konkurz na miesto riaditeľa však vyhrá Juraj Kukura, ktorý bol dočasne poverený riadením divadla po odchádzajúcom Milanovi Sládkovi.