Informácie pre médiá

A4 je:


– kultúrny priestor s dramaturgiou zameranou na podporu aktuálnej umeleckej tvorby
– multifunkčná divadelná, koncertná a projekčná sála pre 250 divákov
– spoločenský priestor A4 Kafé
– priestory na workshopy a vzdelávacie podujatia
– 300 akcií a vyše 10 000 divákov ročne
– uzol medzinárodných spoluprác a sieťovania