Ľudia

Ľubomír Burgr

Ľubomír Burgr

Umelecký riaditeľ, divadelný a tanečný dramaturg. Ľubomír Burgr vyštudoval hru na husliach na košickom konzervatóriu, v rokoch 1996 – 1999 skladbu na VŠMU v Bratislave. V roku 2000 spolu s kolegami založil Združenie pre súčasnú operu, ktoré sa spája s aktivitami divadla SkRAT (2004), v ktorom pôsobí ako autor, režisér, herec a skladateľ.

Slávo Krekovič

Slávo Krekovič

Umelecký riaditeľ a hudobný dramaturg. PhD titul získal na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a pôsobil na New York University. Slávo je spoluzakladateľom, dramaturgom a koordinátorom medzinárodného festivalu súčasnej hudby NEXT a festivalu KRAAA. Pôsobí tiež ako šéfredaktor časopisu o súčasnej kultúre 3/4 REVUE.

Nina de Gelder

Nina de Gelder

Výkonná riaditeľka. Nina väčšinu svojho profesionálneho života robila projektový manažment v oblasti kultúry a v oblasti medzinárodných vzťahov. Pôsobila ako prorektorka pre medzinárodné vzťahy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Barbora Nemčeková

Barbora Nemčeková

Koordinátorka dobrovoľníkov, spolu-dramaturgička kina Študovala rok Film and Screen Studies na University of Brighton, v súčasnosti študuje na Katedre audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Pravidelne píše do angažovaného mesačníka Kapitál a online časopisu o filme Kinečko. Rada analyzuje všetko vrátane filmov. Vo voľnom čase spí, venčí psa, číta súčasnú slovenskú poéziu, hrá tenis a rozpráva sa s ľuďmi o filmoch.

Gabriela Gažová

Gabriela Gažová

Manažérka produkcie. Vyštudovala fotografiu a intermédiá na VŠVU (celú) a filmovú réžiu na VŠMU (polovicu). Absolvovala študijné pobyty v Bruseli, v Prahe a Aalto University v Helsinkách. V Áštvorke tiež píše, prekladá a vymýšľa.

Tina Lajošová

Tina Lajošová

Asistentka produkcie. Tina je sochárka, pôvodom z východného pobrežia Slovenska. Nedávno si dokončila titul MgA na pražskej UMPRUM-ke. Okrem toho, že Tinu baví asistovať pri produkcii v A4, pracuje aj ako učiteľka dejín umenia na strednej škole a cez letné prázdniny (v Áštvorke aj škole ich má) ju môžete stretnúť chatárčiť v regióne Malej Fatry. Lásku chová k vode, letu, cestovaniu, výstavám, divadlu a koncertom.

Magdaléna Čisárová

Magdaléna Čisárová

Fundraiserka, finančná manažérka. Vyštudovala divadelný manažment na VŠMU, marketingovú komunikáciu na UCM a 5 mesiacov culture managment na Academy of Music and Theatre v Taline (v rámci programu Erasmus). Spolupracuje s Metropolitným orchesterom Bratislava a Cult Creative. Okrem návštevy kultúrnych podujatí prechováva veľkú lásku k Rolling Stones, zvieratám a praktizuje Krav Magu, pokiaľ nie je obdobie podávania žiadostí o granty.

Ľudovít Nápoký

Ľudovít Nápoký

Projektový manažér a koordinátor umeleckých rezidencií. Ľudovít začal v A4 ako dobrovoľník popri doktorandskom štúdiu. Postupne z vrúcnej lásky štúdium zanechal, aby sa mohol Áštvorke venovať naplno. Najprv ako koordinátor dobrovoľníkov, aktuálne ako projektový manažér. Na starosti má väčšinu projektov, do ktorých je A4 zapojená, na národnej aj medzinárodnej úrovni. Okrem toho koordinuje umelecké rezidencie a členstvo v sieti TEH (Transe Europe Halles).

Daniel Vadas

Daniel Vadas

PR & marketingový manažér. Daniel vyštudoval brnenskú filmovú vedu, stihol absolvovať aj študijné pobyty v Krakove a Antverpách. Bol redaktorom Psího vína, venuje sa organizovaniu kultúrnych podujatí. Občasne píše veci.

Aurélia Garová

Aurélia Garová

Grafická dizajnérka, osciluje medzi dekadentnou vizualitou a súčasným minimalizmom. Sústredí sa najmä na publikačný a knižný dizajn. Príležitostne tvorí bez obmedzenia médiom (text – zvuk – inštalácia). Áštvorku "oblieka" od roku 2016.