Ľudia

Ľubomír Burgr

Ľubomír Burgr

Umelecký riaditeľ, divadelný a tanečný dramaturg. Ľubomír Burgr vyštudoval hru na husliach na košickom konzervatóriu, v rokoch 1996 – 1999 skladbu na VŠMU v Bratislave. V roku 2000 spolu s kolegami založil Združenie pre súčasnú operu, ktoré sa spája s aktivitami divadla SkRAT (2004), v ktorom pôsobí ako autor, režisér, herec a skladateľ.

Slávo Krekovič

Slávo Krekovič

Umelecký riaditeľ a hudobný dramaturg. PhD titul získal na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a pôsobil na New York University. Slávo je spoluzakladateľom, dramaturgom a koordinátorom medzinárodného festivalu súčasnej hudby NEXT a festivalu KRAAA. Pôsobí tiež ako šéfredaktor časopisu o súčasnej kultúre 3/4 REVUE.

Nina de Gelder

Nina de Gelder

Výkonná riaditeľka. Nina väčšinu svojho profesionálneho života robila projektový manažment v oblasti kultúry a v oblasti medzinárodných vzťahov. Pôsobila ako prorektorka pre medzinárodné vzťahy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Barbora Nemčeková

Barbora Nemčeková

Spolu-dramaturgička kina inak Študovala rok Film and Screen Studies na University of Brighton, v súčasnosti študuje na Katedre audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Pravidelne píše do angažovaného mesačníka Kapitál a online časopisu o filme Kinečko. Rada analyzuje všetko vrátane filmov. Vo voľnom čase spí, venčí psa, číta súčasnú slovenskú poéziu, hrá tenis a rozpráva sa s ľuďmi o filmoch.

Ľudovít Nápoký

Ľudovít Nápoký

Projektový manažér a koordinátor umeleckých rezidencií. Ľudovít začal v A4 ako dobrovoľník popri doktorandskom štúdiu. Postupne z vrúcnej lásky štúdium zanechal, aby sa mohol Áštvorke venovať naplno. Najprv ako koordinátor dobrovoľníkov, aktuálne ako projektový manažér. Na starosti má väčšinu projektov, do ktorých je A4 zapojená, na národnej aj medzinárodnej úrovni. Okrem toho koordinuje umelecké rezidencie a členstvo v sieti TEH (Transe Europe Halles).

Viliam Samuel Vacval

Viliam Samuel Vacval

Manažér produkcie a prevádzky. Štúdium produkcie audiovizuálneho umenia na FTF VŠMU mu otvorilo dvere k produkciám cez film, reklamu, festivaly až k podujatiam. Ako vášnivý cestovateľ využil možnosť štúdia v zahraničí a strávil časť štúdia v Rige. Okrem iného sa už od svojho detstva aktívne venuje spevu ako člen Bratislavského chlapčenského zboru.

Tereza Hubáčková

Tereza Hubáčková

Koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Tereza začala v A4 pracovať po svojej ročnej dobrovoľníckej skúsenosti v Nemecku. Má vyštudovaný cestovný ruch v Prahe a počas štúdia stihla dlhšiu dobu stráviť v Španielsku a USA. Okrem A4 pôsobí v Skutočne zdravá škola o.z.