Partneri

A4 spolupracuje so širokou škálou kreatívnych partnerov, inštitúcií a občianskych a štátnych orgánov na Slovensku i v zahraničí.

Generálny partner

Fond na podporu umenia

Iné partneri

Audiovizuálny fond

Active Citizens Fund – Slovakia

A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru realizuje od septembra 2019 projekt podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia v rámci témy: Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. “Posilnením kapacít a spolupráce občianskych kultúrnych organizácií k lepším verejným politikám v oblasti kultúry.”
Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

 

A4 je členom

Anténa – sieť pre nezávislú kultúru

Trans Europe Halles (TEH) – európska sieť nezávislých kultúrnych centier

Re-imagine Europe

A4 is part of New Perspectives for Action (2023-2027). A project by Re-Imagine Europe, a collaboration between Paradiso and Sonic Acts (NL), Elevate Festival (Austria), A4 (SK), INA GRM (FR), Borealis (NO), KONTEJNER (HR), RUPERT (LT), Semibreve (PT), Parco d’Arte Vivente (IT), Disruption Network Lab (DE), BEK (NO), Kontrapunkt (MK) and Radio Web MACBA (ES). Co-funded by the European Union.

 

 

 

 

Mediálni partneri

               
                                                      
                                      
                        
                         

 

 

 

Partneri

                     

 

                      

 

                                
                   

České centrum, Rakúske kultúrne fórum, Pro Helvetia, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, British Council, Kanadské veľvyslanectvo, Taliansky inštitút, Poľský inštitút, Veľvyslanectvo Fínska, Veľvyslanectvo USA, Maďarské kultúrne centrum, Centrum pre dokumentárny film, VŠMU, Hudobný fond, Program EU Kultúra 2000, International Visegrad Fund, Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda, BSK, idea-nabytok, chooze.sk, MJCH, Bratislava Design Week, ASFK, iShorts, Film Europe, abba Bratislava Hotel, Rovás, Active Citizens Fund – Slovakia.