02. marca

2% pre A4

Milí priatelia,A4-ka je už 15. rok domovom pre kultúrnu komunitu, uvádza a podporuje to najzaujímavejšie zo súčasnej tvorby. Ročne pripravujeme ahosťujeme okolo 250 kultúrnych akcií – divadelné atanečné predstavenia, koncerty, projekcie, prednášky aj workshopy. Chceme aj svašou pomocou a konečne sdlhodobou perspektívou vybudovať vBratislave skvelé miesto, žijúce súčasným tvorivým dianím. Pomôžte nám v tom, venujte 2 % zdaní tam, kam radi chodíte za kultúrou!

Minulý rok sme vďaka vám oprášili mobiliár, tentokrát by sme sa chceli zamerať na spríjemnenie podujatí, a to formou revitalizácie techniky, bez ktorej to jednoduch nejde. Srdečne vás pozývame zapojiť sa do ďalšej fázy vylepšenia A4 – priestoru súčasnej kultúry, ktorý si už po 5 rokoch od sťahovania a ďalších asi 1 500 podujatiach pre verejnosť zaslúži aktualizovať svoj technické vybavenie.

Ďakujeme!

Ako na to?

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2018 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Viac info tu.

Tlačivotu.

Údaje potrebné na venovanie 2% A4 – priestoru súčasnej kultúry:

– názov: A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
– právna forma: občianske združenie
– sídlo: Karpatská 2, 811 05 Bratislava
– IČO: 30853435