01. marca

2 % pre priestor súčasnej kultúry

Milí priatelia, 

rok 2018 ubehol opäť o niečo rýchlejšie ako ten predošlý. Už 16. rok sa snažíme aj s vašou pomocou budovať v Bratislave miesto, žijúce súčasným tvorivým dianím. Podarilo sa nám uskutočniť viac ako 250 kultúrnych podujatí rôznych žánrov: koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, projekcie, workshopy, diskusie a prednášky.  Máme z toho veľkú radosť, ktorá nás ženie vpred. Pomôžte nám v tom pokračovať, venujte 2 % z daní tam, kam radi chodíte za kultúrou!

Ďakujeme!

Ako na to? 

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. 31. marca je nedeľa, čiže termín sa posúva na pondelok 1 apríla  – bez srandy 🙂
  • do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
  • Od 1. júla 2018 majú podnikatelia (živnostníci) povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky. 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane 

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje potrebné na venovanie 2% A4 – priestoru súčasnej kultúry:

– názov: A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
– právna forma: občianske združenie
– sídlo: Karpatská 2, 811 05 Bratislava
– IČO: 30853435