2% pre A4

Čas daňových priznaní sa nezadržateľne blíži – aj prostredníctvom nich si však môžete spraviť radosť. Stačí venovať 2% vášmu obľúbenému priestoru súčasnej kultúry, ktorý vám každoročne prináša viac ako 250 kultúrnych podujatí.

PREDVYPLNENÝ FORMULÁR TU

Ako na to – zjednodušená verzia

Na to, aby si nám venoval*a 2% ti stačí v príslušnej časti daňového priznania vyplniť naše obchodné meno a IČO. Ak si ho vypĺňaš sám*a, pravdepodobne to poznáš, ak ho za teba vypĺňa zamestnávateľ, zväčša ho stačí požiadať o formulár, vyplniť ho, a zamestnávateľ ho priloží k tvojmu daňovému priznaniu. Iné spôsoby nájdeš nižšie.

Naše obchodné meno je: A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
Naše IČO je: 30853435

Ako na to – plná verzia

Dôležitý termín:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

Popis krokov pre venovanie 2% z dane 

Daňová priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Vyhlásenie nájdete TU.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Daňová priznanie podávam sám:

Podávam si daňové priznanie sám

  1. Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  2. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca

Údaje potrebné na venovanie 2% A4 – priestoru súčasnej kultúry:

– názov: A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
– právna forma: občianske združenie
– sídlo: Karpatská 2, 811 05 Bratislava
– IČO: 30853435