24. februára

A4 na druhom

Po dvojmesačnom azyle v Poľskom inštitúte a kompletnom vysťahovaní z priestorov Domu umenia sa bratislavské centrum pre súčasnú kultúru A4 v uplynulých dňoch presťahovalo do nového, opäť dočasného priestoru. Marcové podujatia sa teda uskutočnia v dočasnom pôsobisku na 2. poschodí OD Dunaj (Nedbalova 3).

Nový priestor si po prvykrát budete mať možnosť prezrieť už 9. marca na premiére predstavenia Delúzia – V zajatí nepokojnej mysle od divadla SkRAT. Okrem niekoľko predstavení od SkRATu vám v marci ponúkneme aj Hanekeho ranú tvorbu v podobe trojice skutočne pozoruhodných filmov či koncert amsterdamského tria Cactus Truck.

Srdečne vás pozývame na druhé…!

Po dvojmesačnom azyle v Poľskom inštitúte a kompletnom vysťahovaní sa z priestorov Domu umeniasa bratislavské centrum pre súčasnú kultúruA4 vuplynulých dňoch presťahovalo do nového, opäť dočasného priestoru. Všetky marcové podujatia, s výnimkou toho koncertného, sa uskutočnia v dočasnom pôsobisku na 2. poschodí OD Dunaj (Nedbalova 3).
Nový priestor si po prvykrát budete mať možnosť prezrieť už 9. marca na premiére predstavenia Delúzia – V zajatí nepokojnej mysle od divadla SkRAT. Okrem niekoľko predstavení od SkRATu vám v marci ponúkneme aj Hanekeho ranú tvorbu v podobe trojice skutočne pozoruhodných filmov.
Napriek tomu, že avizovaný koncert Cactus Truck pochádza z produkcie A4, sa toto amsterdamské trio predstaví v priestoroch KC Dunaj.
Po dvojmesačnom azyle v Poľskom inštitúte a kompletnom vysťahovaní sa z priestorov Domu umeniasa bratislavské centrum pre súčasnú kultúruA4 vuplynulých dňoch presťahovalo do nového, opäť dočasného priestoru. Všetky marcové podujatia, s výnimkou toho koncertného, sa uskutočnia v dočasnom pôsobisku na 2. poschodí OD Dunaj (Nedbalova 3).
Nový priestor si po prvykrát budete mať možnosť prezrieť už 9. marca na premiére predstavenia Delúzia – V zajatí nepokojnej mysle od divadla SkRAT. Okrem niekoľko predstavení od SkRATu vám v marci ponúkneme aj Hanekeho ranú tvorbu v podobe trojice skutočne pozoruhodných filmov.
Napriek tomu, že avizovaný koncert Cactus Truck pochádza z produkcie A4, sa toto amsterdamské trio predstaví v priestoroch KC Dunaj.
Po dvojmesačnom azyle v Poľskom inštitúte a kompletnom vysťahovaní sa z priestorov Domu umeniasa bratislavské centrum pre súčasnú kultúruA4 vuplynulých dňoch presťahovalo do nového, opäť dočasného priestoru. Všetky marcové podujatia, s výnimkou toho koncertného, sa uskutočnia v dočasnom pôsobisku na 2. poschodí OD Dunaj (Nedbalova 3).
Nový priestor si po prvykrát budete mať možnosť prezrieť už 9. marca na premiére predstavenia Delúzia – V zajatí nepokojnej mysle od divadla SkRAT. Okrem niekoľko predstavení od SkRATu vám v marci ponúkneme aj Hanekeho ranú tvorbu v podobe trojice skutočne pozoruhodných filmov.
Napriek tomu, že avizovaný koncert Cactus Truck pochádza z produkcie A4, sa toto amsterdamské trio predstaví v priestoroch KC Dunaj.
Po dvojmesačnom azyle v Poľskom inštitúte a kompletnom vysťahovaní sa z priestorov Domu umeniasa bratislavské centrum pre súčasnú kultúruA4 vuplynulých dňoch presťahovalo do nového, opäť dočasného priestoru. Všetky marcové podujatia, s výnimkou toho koncertného, sa uskutočnia v dočasnom pôsobisku na 2. poschodí OD Dunaj (Nedbalova 3).
Nový priestor si po prvykrát budete mať možnosť prezrieť už 9. marca na premiére predstavenia Delúzia – V zajatí nepokojnej mysle od divadla SkRAT. Okrem niekoľko predstavení od SkRATu vám v marci ponúkneme aj Hanekeho ranú tvorbu v podobe trojice skutočne pozoruhodných filmov.
Napriek tomu, že avizovaný koncert Cactus Truck pochádza z produkcie A4, sa toto amsterdamské trio predstaví v priestoroch KC Dunaj.
Po dvojmesačnom azyle v Poľskom inštitúte a kompletnom vysťahovaní sa z priestorov Domu umeniasa bratislavské centrum pre súčasnú kultúruA4 vuplynulých dňoch presťahovalo do nového, opäť dočasného priestoru. Všetky marcové podujatia, s výnimkou toho koncertného, sa uskutočnia v dočasnom pôsobisku na 2. poschodí OD Dunaj (Nedbalova 3).
Nový priestor si po prvykrát budete mať možnosť prezrieť už 9. marca na premiére predstavenia Delúzia – V zajatí nepokojnej mysle od divadla SkRAT. Okrem niekoľko predstavení od SkRATu vám v marci ponúkneme aj Hanekeho ranú tvorbu v podobe trojice skutočne pozoruhodných filmov.
Napriek tomu, že avizovaný koncert Cactus Truck pochádza z produkcie A4, sa toto amsterdamské trio predstaví v priestoroch KC Dunaj.
Po dvojmesačnom azyle v Poľskom inštitúte a kompletnom vysťahovaní sa z priestorov Domu umeniasa bratislavské centrum pre súčasnú kultúruA4 vuplynulých dňoch presťahovalo do nového, opäť dočasného priestoru. Všetky marcové podujatia, s výnimkou toho koncertného, sa uskutočnia v dočasnom pôsobisku na 2. poschodí OD Dunaj (Nedbalova 3).
Nový priestor si po prvykrát budete mať možnosť prezrieť už 9. marca na premiére predstavenia Delúzia – V zajatí nepokojnej mysle od divadla SkRAT. Okrem niekoľko predstavení od SkRATu vám v marci ponúkneme aj Hanekeho ranú tvorbu v podobe trojice skutočne pozoruhodných filmov.
Napriek tomu, že avizovaný koncert Cactus Truck pochádza z produkcie A4, sa toto amsterdamské trio predstaví v priestoroch KC Dunaj.
Po dvojmesačnom azyle v Poľskom inštitúte a kompletnom vysťahovaní sa z priestorov Domu umeniasa bratislavské centrum pre súčasnú kultúruA4 vuplynulých dňoch presťahovalo do nového, opäť dočasného priestoru. Všetky marcové podujatia, s výnimkou toho koncertného, sa uskutočnia v dočasnom pôsobisku na 2. poschodí OD Dunaj (Nedbalova 3).
Nový priestor si po prvykrát budete mať možnosť prezrieť už 9. marca na premiére predstavenia Delúzia – V zajatí nepokojnej mysle od divadla SkRAT. Okrem niekoľko predstavení od SkRATu vám v marci ponúkneme aj Hanekeho ranú tvorbu v podobe trojice skutočne pozoruhodných filmov.
Napriek tomu, že avizovaný koncert Cactus Truck pochádza z produkcie A4, sa toto amsterdamské trio predstaví v priestoroch KC Dunaj.