22. augusta

A4 nakoniec otvorí sezónu

Bratislavské centrum súčasnej kultúry A4 – nultý priestor v posledných týždňoch prežívalo krízovú situáciu. Jej dôvodom bola nejasná budúcnosť ďalšieho zmluvného vzťahu v štátnych priestoroch na Námestí SNP, ale aj pozastavenie schválenej dotácie Ministerstvom kultúry z dôvodu nevyrovnanej pohľadávky voči štátu.

Už ôsmy rok funguje A4 v provizóriu v priestoroch na prízemí štátneho Domu umenia, kde realizuje kultúrny program v rôznych oblastiach súčasného umenia a platí za prevádzkové náklady. Napriek viacerým prísľubom o dlhodobej právnej istote bola zmluva o spolupráci termínovaná vždy len na niekoľko mesiacov dopredu a od roku 2004 mnohokrát predlžovaná. Vzhľadom na tieto skutočnosti a potrebu naliehavého riešenia situácie prebehli v posledných dňoch na pôde Ministerstva kultúry rokovania s cieľom nájsť model ďalšej spolupráce štátu a neziskového sektora, ktorá sa v praxi ukázala ako zmysluplná a perspektívna. Po dlhoročnej neistote prisľúbilo vedenie ministerstva urýchlené vyriešenie administratívneho problému s pozastavenou dotáciou. Zaviazalo sa tiež podniknúť kroky k presnejšiemu vymedzeniu funkcie priestorov V-klubu ako miesta pre súčasnú umeleckú tvorbu s transparentne a dlhodobejšie zadefinovanými zmluvnými vzťahmi. Súčasťou komplexného využitia prízemia budovy na tieto účely by podľa aktuálnych informácií mala byť opäť po rokoch aj kaviareň poskytujúca služby návštevníkom celého Domu umenia, ako aj obnovená funkcia časti priestorov pre verejne prístupné workshopy, prednášky a semináre, čo bola jedna z požiadaviek A4. Podrobnejšie informácie o zámere by mali byť známe v priebehu septembra a nový model spolupráce by sa mal rozbehnúť od začiatku budúceho roka.

A4-ka víta ústretové kroky ministerstva a môže preto pripravovať otvorenie ďalšej sezóny. To sa uskutoční 9. septembra, kedy sa tu na Slovensku po prvýkrát predstaví v súčasnosti veľmi žiadané elektronické hudobné trio Emeralds z USA. Ďalej sú na tento mesiac tiež naplánované predstavenia domovského Divadla SkRAT a Debris Company, nový film Nemoc tretej moci od Zuzy Piussi, aj výber animovaných filmov v podaní šéfredaktorky časopisu Homo Félix Ivany Laučíkovej. Viac informácii o programe sa objaví v nasledujúcich dňoch.