12. marca

A4 sa zapojí do programu ESCALATOR 2015

. V rámci aktivít Košice 2013 prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie. – See more at: http://www.creativeindustry.sk/vyzva-escalator-2015/#sthash.g3xoKpNm.dpuf

Máme výborné správy! Tím A4 – priestoru súčasnej kultúry prešiel úzkym výberom spomedzi 40 jednotlivcov a organizácií bojujúcich o účasť v intenzívnom, 9 -mesačnom vzdelávacom a rozvojovom programe Escalator, určenom pre organizácie a jednotlivcov pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom sektore.

Znamená to jednak veľa práce, avšak určite to prinesie množstvo pozitívnych zmien do života A4ky a jej profesionálneho fungovania.

Projekt Escalator prebieha od roku 2013 v rámci aktivít Košice 2013 a v roku 2015 rozšíril svoju pôsobnosť aj na zvyšok územia Slovenska. Do projektu sa zapojí 8 organizácií alebo jednotlivcov z kultúrneho a kreatívneho odvetvia. Cieľom projektu Escalator bude posilniť konkurencieschopnosť organizácie, schopnosti jej členov a pracovať intenzívne na vytýčených, namieru nastavených cieloch.

Lektormi programu Escalator 2015 sú Paul Bogen a Sandy Fitzgerald.

Paul má 30-ročné skúsenosti voblasti manažmentu kultúry.Od roku 2001 pracoval v pozíciach ako konzultant , projektový manažér, výskumník, fundraiser, spisovateľ atréner. Vroku 2008 spoločne skolegom zÍrska založili agentúru Olivearte Culture. Odkaz tejto agentúry je http://www.olivearte.com. Vsúčasnosti pracuje na rozličných projektov po celej Európe. – See more at: http://www.creativeindustry.sk/paul-bogen/#sthash.ZeP2zMgq.dpuf

Paul Bogen má 30-ročné skúsenosti voblasti manažmentu kultúry.Od roku 2001 pracoval v pozíciach ako konzultant , projektový manažér, výskumník, fundraiser, spisovateľ atréner. Vroku 2008 spoločne skolegom zÍrska založili agentúru Olivearte Culture. http://www.olivearte.com. Vsúčasnosti pracuje na rozličných projektov po celej Európe.Paul začal svoju kariéru ako herec, komediant a DJ. Po roku práce v Poľsku sa stal divadelným producentom v London’s Fringe, a potom Commercial ‘West End’ Theatre.

V rokoch 1990 – 2006 bol Paul prvým riaditeľom The Junction v Cambridge – nového kultúrneho centra, ktoré sa zameriava na kultúru mládeže v UK. Paul dohliadal na rozvoj the Junction a jeho multidisciplinárny program 400 predstavení rock/pop/jazz hudby, divadla, tanca, komédie a klubových predstavení a 600 vzdelávacích podujatí ročne, ročným obratom 5 miliónov libier, 150-timi zamestnancami a návštevnosťou 150 000 ľudí ročne. V roku 2005 Paul naplnil 10 miliónový rozpočet vytvorením “state of the art” zariadenia.

Paul bol 7 rokov výkonným členom komisie, a neskôr prezidentom Trans Europe Halles (európska sieť kultúrnych centier). V súčasnosti je riaditeľom výboru Korjaamo Cultural Factory, Helsinki, Fínsko, prísediaci expert pre European Commission’s Culture Programme, lektor v Culture Management at St. Mary’s University, London a člen Royal Society of Art.

Sandy Fizgerald má viac ako 30-ročné skúsenosti ako kultúrny praktik a manažér. Začínal ako herec, spisovateľ a hudobník a stal sa zakladateľom a riaditeľom City Arts Centre, Dublin od roku 1973 do 2002.

Sandy sa zúčastňoval na mnohých oblastiach kultúrneho rozvoja v Írsku a v zahraničí, pracoval na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Jeho prax zahŕňa: riaditeľ Dublin Street Carnival (1988-1991); zakladajúci člen CAFE (Creative Activity for Everyone) teraz CREATE, člen výboru Royal Hospital National Cultural Centre (neskôr sa stalo Irish Museum of Modern Art); člen výkonného výboru Trans Europe Halles (európska sieť kultúrnych centier) a člen výboru Dublin Film Festival a Junior Dublin Film Festival.

Viac o programe escalator sa dozviete tu, priamo od lektora Paula Bogena.

. V rámci aktivít Košice 2013 prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie. – See more at: http://www.creativeindustry.sk/vyzva-escalator-2015/#sthash.g3xoKpNm.dpuf
. V rámci aktivít Košice 2013 prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie. – See more at: http://www.creativeindustry.sk/vyzva-escalator-2015/#sthash.g3xoKpNm.dpuf
. V rámci aktivít Košice 2013 prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie. – See more at: http://www.creativeindustry.sk/vyzva-escalator-2015/#sthash.g3xoKpNm.dpuf
V rámci aktivít Košice 2013 prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie – See more at: http://www.creativeindustry.sk/vyzva-escalator-2015/#sthash.g3xoKpNm.dpuf
V rámci aktivít Košice 2013 prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie – See more at: http://www.creativeindustry.sk/vyzva-escalator-2015/#sthash.g3xoKpNm.dpuf
. V rámci aktivít Košice 2013 prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie. – See more at: http://www.creativeindustry.sk/vyzva-escalator-2015/#sthash.g3xoKpNm.dpuf