05. júna

A4 sa zúčastnila medzinárodného stretnutia Trans Europe Halles v talianskom Lecce

Koniec mája bol ako stovrený na návštevu Talianska. Nešli sme sa však opaľovať. Cieľom cesty bolo celoeurópske stretnutie nezávislých kultúrnych centier združených v sieti Trans Europe Halles (TEH), ktorej je A4 členom od roku 2010.

Stretnutia TEH sa konajú pravidelne dvakrát ročne, vždy v inej krajine a v inom kultúrnom centre, ktoré je členom tejto siete. Tentokrát išlo o 79. stretnutie v rámci histórie TEH, od jej založenia v roku 1983. Cieľom stretnutí je výmena skúseností medzi jednotlivými členmi, organizátormi nezávislej kultúry z celej Európy. Taktiež sú to stretnutia o nadväzovaní kontaktov a hľadaní partnerov na realizáciu medzinárodných projektov. TEH má totiž 56 členov (nezávislých kultúrnych centier) z celej Európy.

79. stretnutie sa konalo v kultúrnom centre Manifatture Knos v Lecce na juhu Talianska v dátumoch 21.-24.5. 2015. Štandardná štruktúra takéhoto štvordňového stretnutia, ktoré pozostáva z workshopov, diskusií, prezentácií nových členov a kultúrneho programu bola rámcovo dodržaná, avšak nechýbala jej akási dávka južanského pokoja, uvoľnenia a humoru. Vzdelávacie workshopy totiž talianski kolegovia nahradili skôr pracovnými workshopmi zameranými na pretváranie verejného priestoru v blízkom aj širokom okolí Manifatture Knos. Pozostávali z aktivít typu vŕtanie do asfaltu a pretváranie paroviska na záhradu či klčovanie zarasteného kameňolomu. Áno, aj takto to niekedy vyzerá v európskych kultúrnych centrách. Cieľom takýchto aktivít bolo práve poukázanie na potrebu spolupráce komunít a potrebu zveľaďovania verejných priestorov.

Po netradičných workshopoch nasledovali štandardné stretnutia, diskusie a valné zhromaždenie na ktorom sa rozoberalo ďalšie fungovanie a riadenie siete TEH. Na funkčné obdobie dva roky bol taktiež zvolený nový výkonný výbor siete, ktorého členom sa stal aj Robert Blaško zo žilinskej Stanice-Záriečie. TEH medzi sebou prijala dvoch nových členov, pražské štúdio Alta a kultúrny priestor Die Bäckerei z Innsbrucku.

A4kasi zo stretnutia priniesla množstvo nových kontaktov a nápadov na nové projekty s medzinárodným rozmerom. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční na jeseň 2015 v Bakelit Multi Art Center v Budapešti.

Viac informácií o sieti TEH nájdete tu.