18. augusta

Aká bude budúcnosť A4?

Po sľubných rokovaniach na ministerstve kultúry a dohode na dalšom riešení, sme sa rozhodli pôvodne avízovanú tlačovú konferenciu o budúcnosti A4 presunúť na termín, kedy sa jej budú môcť zúčastniť aj zástupcovia MK SR a bude možné už aj prezentovať po právnej a ekonomickej stránke konkrétnejší model budúcej spolupráce. Dospeli sme vsak k prísľubom riešenia, ktoré by malo byť zverejnené v priebehu septembra a ktoré by malo zohľadňovať priestorové požiadavky kultúrneho centra, poskytovanie nevyhnutných služieb návštevníkom aj právnu istotu fungovania s dlhodobejšou perspektívou. Viac sa dočítate v podrobnej správe. Veľká vďaka patrí všetkým podporovateľom!

——-

Dôvodom zvolania pôvodnej konferencie sú udalosti posledných týždňov: končiaca platnosť mnohonásobne predlžovanej zmluvy o spolupráci s Národným osvetovým centrom (už ôsmy rok nevyjasnená situácia ohľadom ďalšieho fungovania A4 v provizóriu v priestoroch Domu umenia), a tiež nedávne pozastavenie schválenej dotácie na program zo strany Ministerstva kultúry.

A4-ka, člen siete kultúrnych centier Anténa a medzinárodnej organizácie Trans Europe Halles, pripravovala posledný polrok v štátnych priestoroch na základe zmluvy o spolupráci pre verejnosť bohatý kultúrny program v oblasti súčasného divadla, tanca, hudby, filmu a nových médií, vzhľadom na meškanie grantu financovaný prevažne z vlastných a požičaných zdrojov. Nevyplatenie dotácie by preto malo pre neziskové kultúrne centrum likvidačné následky a znemožnilo by ďalej realizovať naplánovaný program.

Vedenie Ministerstva kultúry však zareagovalo ústretovo a prisľúbilo okamžité riešenie vzniknutej, už kritickej situácie. Na rokovaniach v najbližších dňoch by preto malo dôjsť ku konečnej dohode. Ohlásená tlačovka a diskusia bude spoločnou verejnou prezentáciou výsledkov rokovaní o dalšej budúcnosti centra A4. Dúfame, že sa tak vzťah štátu a neziskového sektora pri poskytovaní verejnej služby v kultúre posunie do novej polohy.