21. októbra

Animácia nie je Dead s Kinečkom

Večery smagazínom Kinečko pokračujú. Vpondelok 25. októbra o20.00 vA4 Kinečko odprezentuje alektorsky uvedie DVD Animation Is Not Mŕtva / Animácia nie je Dead. Zbystriť pozornosť by mali nielen milovníci animovaných svetov, ale ití, ktorí fandia mladému slovenskému filmu. Ide totiž o kompiláciu krátkych filmov mladých slovenských animátorov, ktorých okrem iného spája odvážny a hravý pohľad na svet a na súčasnú filmovú tvorbu. DVD bolo pokrstené na ostatnom medzinárodnom festivale animovaného filmu Fest Anča a pkrem toho, že filmy zneho si budete môcť pozrieť, môžete si ich aj odniesť na DVD a vypočuť si o celom projekte od Andreja Kolenčíka, programového riaditeľa Fest Anče azároveň jedného z hlavných koordinátorov tohto projektu a Lukáša Sigmunda, redaktora časopisu Kinečko.
VA4 uvidíte okrem filmu Viliam od Veroniky Obertovej oceneného na prestížnom záhrebskom festivale Animafest, ina festivale Fest Anča, či snímku Michaely Čopíkovej Oponožkách aláske, ktorá okrem iného vyhrala národnú cenu Slnko vsieti, aj aktuálnu animovanú tvorbu od Petra Budínskeho, Alice Gurínovej, Andreja Kolenčíka, Daniely Krajčovej, Dalibora Kristeka, Adama Mateja, Michala Mészárosa, Rasťa Polenkoviča, Lukáša Sigmunda, Petra Skalu, Tomáša Slančíka aMartina Tomoriho. Viac o jednotlivých filmoch nájdete tu.