12. januára

Áštvorka sa dožíva 14tych narodenín

Vaše obľúbené nezávislé kultúrne centrum vám už štrnásť rokov prináša aktuálne umenie, ktoré posúva hranice. V piatok 19. januára preto budeme oslavovať. Na túto oslavu sme pozvali zástupcu zo Švajčiarska. Tých čo sa začali tešiť na DJ Bobo však musíme sklamať. Do Áštvorky zavíta švajčiarska elektronická diva, hudobníčka a speváčkaAïsha Devi.

Aïsha Devi je Švajčiarka, ktorá má korene vTibete. Vo svojej hudba spája technológie sduchovnom, a potvrdzuje všetky predpoklady, ktoré máte o hudbe čo pochádza zTibetu.

Aïsha Devi ajej abstraktná klubová hudba je pre tých, ktorí chcú od tanečnej hudby niečo viac, ako len okamžitú zábavu. Je to hudba temná, nekonvenčná apostžánrová. Apokalyptická, bladerunnerovská atmosféra pripomenie úzkosti aschizofréniu. Je to hudba, ktorá odráža dobu ktorú žijeme – rýchlo sa meniacu, kde ľudia hľadajú niečo, čoho by sa mohli zachytiť.

Aïsha Devi ponúka transcendetno aspiritualitu. Na svojich strojoch vytvára tranz a digitálne mantry, ktoré pripomenú dávnu mytológiu tanečnej hudby, kde klub je chrám, miesto kam sa chodí za spirituálnou obnovou, či prebudením. Ahudobník je kňaz, šaman, sprostredkovateľ duchovného zážitku. Takto nejako by dnes mohli znieť Dead Can Dance, keby objavili súčasnú klubovú hudbu.

Práca shlasom je to, čím vytŕča Aïsha Devi zo súčasnej klubovej hudby, ktorá je väčšinou inštrumentálna. Najprv je anjelsky sladký, abysa odrazu strmhlavo zrútil do neznáma. Héliový, zrýchlený aj spomalený. Sekundujú mu industriálne rytmy.

Možno si ešte spomeniete na dávnejšie vystúpenie Holly Herndon. S Aïsha Devi ich spája aj to, že ich hudba je bezpohlavná. To však neznamená že nemá gule! Je to hudba veľkých miest, kde sa miešajú ľudia zcelého sveta, aby sa inšpirovali. Azároveň je vnej aj niečo zmýtického sveta čarodejníc, démonov, snov aduchov.

Aïsha Devi vás prevedie svetom podivnej tanečnej hudby ako disco šerpa. Tí čo sa nechajú viesť, sa možno dostanú až na samotný vrchol.

Aïsha Devi je pôvodne grafická dizajnérka, avideoprojekcia tak tvorí ďalší stupeň zážitku zjej vystúpenia.

Ak ste stále nerozhodnutí, spýtajte sa kamarátov, ktorí ju videli na festivale Story vHranicích na Morave, alebo na iných festivaloch súčasnej hudby. Pravdepodobne vám budú rozprávať niečo onezabudnuteľnom zážitku.

Post-klubová, dekonštruovaná, alebo hybridná klubová hudba je globálny fenomén, ktorý dorazil aj knám. Jeho hlavným hlásateľom je Pjoni ajeho projekt Isama Zing. Minulý rok vydal EP, vktorej vychádza zdekonštruovaných bítov asamplov grimu, rnb aj africkej tanečnej hudby. Je to tanečná hudba, ktorá sa tiež hlási kaktuálnemu svetovému dianiu. Isama Zing vystúpi pred Aïsha Devi.

Po koncertoch vám do noty zahrá narodeninový DJ Admirall, ktorého môžete poznať aj pod pseudonymom Dj Miletička.

A keďže to bude oslava narodenín, čaká na vás aj primeraná oslava a všetko podobné s oslavou spojené.

(Peter Dolník)