19. novembra

České a slovenské divadlo spoločne uvažuje o roku 1993

Divadlo na cucky a Divadlo DPM / 1993

V období stého výročia vzniku prvej Československej republiky si pripomenieme aj posledné dni, kedy Československo ešte existovalo. Autorská inscenácia českých a slovenských tvorcov je príznačne pomenovaná 1993 a počas svojho premiérového predstavenia u nás v Áštvorke 24. novembra sa bude venovať pohľadu súčasnej generácie na rozdelenie “našich” dvoch krajín.

Dve krajiny, dva jazyky, dve dvojice a štyria herci. Pavla Dostálová, Šimon Ferstl, Adam Joura a Tomáš Pokorný kolektívne spracovali text komornej divadelnej hry a v réžií Silvie Vollmannovej skúmali pohľad na rozdelenie Československa z rôznych perspektív. V sprievode autorskej hudby Orinokaa na scéne Ľudmily Bubánovej sa na rozdelenie ale aj súčasnosť pozrú štyria aktéri s humorom a irónou. Hlavnou motiváciou textu je snaha lepšie sa spoznať – navzájom aj vnútorne. 1993 prinesie autentickú výpoveď o časoch nie tak veľmi vzdialených. Alebo sú vzdialené viac než dosť?

Divadlo na cucky je nezávislý divadelný súbor, ktorý pôsobí v Olomouci od roku 2013. Repertoár divadla je široký a osciluje niekde medzi činohrou a moderným scénickým tancom. Forma a estetika predstavení je veľmi súčasná a vždy reflektujúca aktuálne kultúrno-spoločenské dianie. V súbore spolupracujú nie len divadelní profesionáli, ale aj kreatívci z oblastí animácie, architektúry, filmu, či hudby a grafiky. Práve pestré zázemie divadla spôsobuje, že ich repertoár a tvorivá činnosť nesie svojskú poetiku a vizuál, lásku k experimentu a neúnavné nadšenie hľadať nové prostriedky komunikácie. Vo svojom repertoári kombinuje experimentálne, alternatívne a autorské performancie, vlastné projekty ale aj predstavenia neznámych autorov. Predstavenia sa často odohrávajú mimo klasického divadela – v opustených priestoroch, v krčmách alebo open-air. Olomoucké Divadlo na cucky a bratislavské Divadlo DPM majú veľa spoločného. Či už otvorený prístup k experimentu a kombinovaniu autorských či súčasných prebratých textov alebo odvážne dramatické uchopenie aktuálneho diania.

Divadlo Petra Mankoveckého vzniklo ako herecká skupina jedného absolventského ročníka na VŠMU. Svoju prvú inscenáciu pripravili už v roku 2015 a odvtedy spolu tvoria, aj keď sa medzičasom stali absolventmi a absolventkami školy. DPM je jedno z najmladších nezávislých divadiel na bratislavskej alternatívnej scéne. Okrem autorských projektov prináša aj dramaturgicky odvážne spracované texty osobností súčasnej európskej dramatiky. DPM spolupracuje s najzaujímavejšími režisérmi a režisérkami slovenského aj českého divadla a tematicky reflektuje aktuálnu skutočnosť bez strachu z kontroverzných tém.

Divadlo na cucky v Olomouci a slovenské Divadlo Petra Mankoveckého z Bratislavy sa stretnú v roku 1993. Koprodukčná inscenácia sa bude snažiť nájsť odpovede na to, čo si mladá generácia myslí o súčasnej politickej situácii a susedských vzťahoch, ktoré ju pri rozdelení determinovali – udržujúc rukopis dvoch spolupracujúcich československých divadelných súborov a tiež jazyky dvoch rozdielnych a pritom tak podobných krajín a kultúr.