26. mája

ČO S PREBYTOČNÝMI ĽUĎMI? – filmová projekcia s diskusiou

30. mája o 20.00 v Kine Inak uvedieme film českého dokumentaristu Víta Janečka ZÁVOD KE DNU. Tento dokument vyburcoval u našich českých susedov vášnivé diskusie na tému nezamestanosť a chudoba z perspektívy kapitalistického ekonomického systému. Tento systém vyvoláva čoraz viac tenzií nielen u mladej generácie, ale tiež u svetovej intelektuálnej elity. Film síce pracuje s českými reáliami, ale jeho pohľad z globálnej perspektívy je veľmi trefný aj v našom kontexte. A preto sme sa rozhodli usporiadať po filme diskusiu, ktorá by túto tému otvorila “po slovensky”.

Diskutovať príde sociologička Zuzana Kusá zo Slovenskej siete proti chudobe, politológ Martin Muránskyz Nadácie Friedricha Eberta a výskumný pracovník Prognostického ústavu SAV Richard Filčák, ktrý sa vo svojom výskume a práci dlhodobo venuje problematike chudoby a životnéhoprostredia, environmentálnej zraniteľnosti a rozvojovým stratégiámzameraným na sociálno-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia.

POZOR! Symbolicky uvedieme film za dobrovoľné vstupné!

Závod ke dnu, réžia Vít Janeček, ČR 2011, 82 min., české znenie
Čo s prebytočnými ľuďmi? Pýta sa dokument, ktorý v nenápadnej maske klasického televízneho filmu naboril tabu angažovanosti vo verejných médiách u našich českých susedov a nahneval tak všetkých miestnych neoliberálov. Téma nezamestnanosti, ktorú film rieši v širších globálnych súvislostiach, je rovnako aktuálna aj v našej domovine. Formálne jednoduchý ale tematicky dôležitý film ukazuje na konkrétnych príkladoch z OP Prostějov, Hyundai Nošovice či zápalkárne Solo Sušice prepúšťanie, znižovanie platov, zvyšovanie spoločenských rozdielov a presun výroby do lacnejšieho tretieho sveta. Čo je za fenoménmi, ktoré sa alibisticky odôvodňujú slovom ekonomická kríza? Filmom sprevádza elita českého “alternatívneho” myslenia – filozof Václav Bělohradský, sociológ Jan
Keller, ekonómka Ilona Švihlíková či rozvojový expert Tomáš Tožička.

VIAC O FILME
http://ceskaradost.cz/Ceska_radost/Zavod_ke_dnu.html

TRAILER:
http://www.jedensvet.cz/2012/filmy-a-z/21499

DISKUSIA PO FILME
http://www.youtube.com/watch?v=AKb8twbLtuI

FACEBOOK
http://www.facebook.com/film.zavod.ke.dnu