30. januára

Con-action (Sólo performance večer v A4)

V pondelok 11. februára pozývame do priestoru súčasnej kultúry A4 na večer piatich performance o pocite blízkosti v réžii Andrása Cséfalvaya, ktorý pôsobí na VŠVU na Katedre intermédií, venuje sa video-umeniu a súčasnej opere. Umenie performance môže byť akákoľvek situácia, ktorá obsahuje tieto štyri základné elementy: čas, priestor, umelcove telo a vzťah medzi umelcom a publikom. Svoje performance predvedú mladí umelci, ktorí sa venujú tejto zvláštnej fúzii slova, pohybu a divadla vo výtvarnom prejave. Vždy jeden – sám, proti väčšine publika (väčšina nikdy nemá pravdu na svojej strane).

Predstavia sa:Mira Gáberová, Lucie Mičíková, Kata Machová, Zuzana Žabková, András Cséfalvay (ed.)

Tento, v našich končinách menej častý druh výtvarného prejavu, performancia, prináša možnosti zaujímavého prepojenia divadla, hovoreného slova, hudby a pohyblivého obrazu. Je zaujímavou výzvou pre samotného umelca, napätie však pridáva konfrontácia s publikom, ktoré je svedkom vzniku z tesnej a často telesnej blízkosti. Mladí performéri sa predstavia svojimi kapitolami do zbierky o pocite blízkosti. Každý sám, jeden proti telesu publika.

Divák zároveň tiež vstupuje do experimentu. Je poznačený už svojim príchodom. Sadne si do hľadiska v divadle, možno akejsi vesmírnej lode, držiac sprievodcu v rukách – ticho čaká. Spája nás niečo okrem toho že sme zdanlivo jeden živočíšny druh? Opakujem: Pretrváva však silný pocit, ktorý možno nie je možné vysvetliť. Je to však možné vytesňovať, zabúdať, prehliadať, brať s humorom, brať príliš vážne, cítiť to sám, a cítiť to v spoločenstve.
Prostriedky umenia umožňujú nahliadať poza záhyby, niekedy v celej komplexnosti, a inokedy v strohosti, veľké obecenstvo a oproti umelec sám.

Viac info a rezervácie: http://www.a4.sk/program/2013-02-11-20-00

vstup: 1e

http://www.facebook.com/events/117790315065500