22. februára

Divadlo SkRAT v marci

V marci sa herci divadla SkRAT stretnú v A4 hneď niekoľkokrát. Uvidíte najnovšie inscenácie –Vnútro vnútra,Proces procesu procesom (Pôjdeš do basy? Hajzel!),Napichovači a lízači, ale aj predstavenie staršieho dáta Paranoja.

04/03 :: 20.00 :: A4 :: Vnútro vnútra http://www.a4.sk/program/2014-03-04-20-00
V inscenácii Vnútro vnútra, vytvorenej v rámci projektu Divadelnej Nitry Paralelné životy, sa autori Ľubomír Burgr a Dušan Vicen zaoberajú nielen týmto dodnes neobjasneným prípadom v snahe očistiť meno kňaza, ale aj mechanizmami, ktoré umožňovali v rámci ŠtB budovanie paralelnej mocenskej štruktúry, vzájomnú kontrolu jednotlivých zamestnancov a spolupracovníkov na všetkých úrovniach tejto organizácie a ktoré dokonca môžu fungovať aj po jej zániku.

06/03 :: 20.00 :: A4 :: Paranoja http://www.a4.sk/program/2014-03-06-20-00
Réžia a hudba Ľ. Burgr, hrajú V. Bednárik, Ľ. Burgr, P. Fornayová, M. Chalmovský, I. Hrubaničová, V. Zboroň, D. Vicen, S. Vlčeková
Woody Allen: „To, že ste paranoidní ešte neznamená, že vám nikto nejde po krku.“

12/03 & 13/03 :: 20.00 :: A4 :: Napichovači a lízači http://www.a4.sk/program/2014-03-12-20-00 & http://www.a4.sk/program/2014-03-13-20-00
Scénické riešenie, scenár, réžia D. Vicen, spoluautori textov a účinkujúci V. Bednárik, Ľ. Burgr, L. Fričová, D. Gudabová, M. Chalmovský, R. Maliti, hudba Pjoni, R. Chrzan a iní, vizuálna spolupráca B. Vitázek, technická spolupráca M. Kokavec
Herci divadla SkRAT vyvracajú mýtus o tom, že ľudia sa delia na lovcov a zberačov. Obrazy, výstupy, scénické a textové koláže, vášnivo obhajujúce novú pojmológiu a nový pohľad na staré veci, zároveň však sami seba vyvracajúce, sami so sebou polemizujúce, sami seba požierajúce pri hľadaní odpovede na zásadnú otázku dneška: Kto sú napichovači? Kto sú lízači? Projekt podporili Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda a MK SR.

18/03 :: 20.00 :: A4 :: Proces procesu procesom (Pôjdeš do basy? Hajzel!) http://www.a4.sk/program/2014-03-18-20-00
Spoluautori textov, účinkujúci V. Bednárik, Ľ. Burgr, D. Gudabová, I. Hrubaničová, M. Chalmovský, J. Oľhová, V. Zboroň, vizuálna spolupráca B. Vitázek, hudba R. Chrzan, Ľ. Burgr, scenár, réžia, scénografia D. Vicen

Inscenácia je voľne inšpirovaná slávnym románom Franza Kafku Proces. Čiernohumorná mozaika príbehov a osudov pozostávajúca z viacerých, viac či menej vzájomne sa prelínajúcich epizód je však zasadená do súčasnosti, do prostredia justičného absurdistanu na začiatku 21. storočia, kedy prebieha proces prechodu od jedného absurdného spoločenského zriadenia k ďalšiemu…