24. mája

Dnešné tvorivé dielne presunuté o týždeň!

Milé tvorivé detičky, mamičky, ockovia – dnešné tvorivé dielne Manuál sprievodcu známymi obrazmi sa, žiaľ, konať nebude. Presúvame ho ale na štvrtok 31. mája. Príďte osláviť Deň Detí do A4ky, už budúci týždeň!

Dear creative kids, mums and dads – today’s art workshop Famous Art Guide’s Manual is rescheduled for Thursday the 31th of May. Come to enjoy the Children’ day in A4, next week!