12. januára

Dobrovoľne a naozaj

A4-ka počas svojho (zachvíľu) štrnásť ročného fungovania obohatila nielen tých, ktorí ju navštevujú a zúčastňujú sa jej bohatého programu, ale tiež všetkých tých, ktorí/ktoré ju vytvárajú, riadia, organizujú, zvučia, či každý večer zhasínajú a zamkýnajú.

V našom tíme je okrem stálych zamestnancov a zamestnaňkýň už tretí rok hneď niekoľko mladých zahraničných dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek, ktorí sa v A4ke po ročných pobytoch striedajú a zbierajú skúsenosti pre svoje budúce profesie. A4 – priestor súčasnej kultúry, je už štvrtý rok zapojená do programu European Volunteer Service, projekt Space for Culture, ktorého úspešné fungovanie a úspešní absolventi a absolventky dokazujú, že A4 nie je jednostranná inštitúcia, ale priestor, ktorý je podnetný a dôležitý tak pre svojich divákov a diváčky, ako aj pre všetkých, ktorí sa na jeho fungovaní podieľajú.

Dobrovoľnícky projekt EVS – Space for Culture 2016, bol podporovaný a financovaný programom Erasmus+ a s A4kou súvisí už od roku 2014. Počas svojho tretieho ročníka 2016/2017 sa doňho zapojili štyria dobrovoľníci z krajín EU, ktorí strávili na Slovensku ročný štipendijný pobyt, počas ktorého rozvíjali svoje záujmy na pôde A4 a tým rozvíjali aj náš program či naše multikulturálne a multižánrové fungovanie. Miriam (D), Carlos (ESP), Alba (ESP) a Léa (FR) mali už pred príchodom do Bratislavy záujem o prácu v kultúrnej oblasti, a preto dobrovoľnícku prácu pre A4ku považovali za skvelú príležitosť získať skúsenosti v živom a funkčnom prostredí alternatívneho kultúrneho priestoru.

Počas celého roka sa priamo zapojili do niekoľkých našich autorských projektov a zároveň kontinuálne prispievali ku každodennému chodu A4-ky pomocou s administratívou, roznášaním plagátov, guest servisom pre účinkujúcich alebo s predajom lístkov – no angažovali sa aj vo vlastných projektoch, ktoré sa stali súčasťou programu A4 a stretli sa s veľkým diváckym ohlasom. Možno si spomeniete na open-air Silent disco večierok v júni, alebo Léin blog o chode A4-ky. Okrem projektov z vlastnej iniciatívy sa dobrovoľníci a dobrovoľníčky s entuziazmom podieľali aj na iných podujatiach A4-ky, medzi ich prvé skúsenosti patrila spolupráca na Nomadic Arts Festivale, ktorý bol zameraný na tému susedstva a verejného priestoru.

Práca Miriam, Carlosa, Alby a Léy bola prínosná nie len pre náš kultúrny priestor, ale veríme, že aj pre samotné dobrovoľníčky a dobrovoľníkov ako vítaná prax v kultúrnej a umeleckej sfére. V rámci vzdelávania mali možnosť priučiť sa čo-to o nielen našej kultúre a umeleckej sfére, ale aj o slovenčine na hodinách cudzieho jazyka, alebo o technických záležitostiach na workshopoch techniky svietenia v Košiciach a Žiline. Veríme, že táto skúsenosť bola obohacujúca nie len pre nás, A4-ku, ale aj pre našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, a dúfame, že prostredníctvom priameho či nepriameho stretnutia s nimi a s ich prácou aj pre vás, našich návštevníkov a návštevníčky. Tešíme sa na ďalšie pokračovania programu EVS – Space for Culture a ďakujeme všetkým, ktorí sa zatiaľ zapojili!

Pozdravujeme!