05. mája

EE MUSIC workshop zavíta aj do Bratislavy!

Najväčšia informačná kampaň o energetickej efektívnosti v európskom hudobnom priemysle smeruje aj do Bratislavy. Pod hlavičou EE MUSIC (Energy Efficient Music Culture) sa 12.5 v A4 uskutoční odborné podujatie – EE MUSIC workshop.

Orgnizácia hudobných festivalov, koncertov či klubových večerov býva náročná okrem iného aj na spotrebu využívaných energií. Aj napriek stúpajúcim nákladom spojeným s energetickou spotrebou na podujatiach,hudobný priemysel na Slovensku zatiaľ nevyužíva možnosti šetrenia energie, čo by mohlo viesť k optimalizácii nákladov a taktiež k pozitívnemu dopadu na životné prostredie.

Projekt EE MUSIC si kladie za cieľ vytvoriť dialóg medzi lídrami na trhu o tom, ako dosiahnuť energetickú efektivitu a udržateľnosť v oblasti hudobného priemyslu. Taktiež má za cieľ vzdelávať a šíriť myšlienky energetickej efektívnosti v hudobnom priemysle. Organizuje rôzne workshopy a vzdelávacie semináre v 27 európskych krajinách. Je spoločnou iniciatívou deviatich projektových partnerov, spomedzi nich je v tíme napríklad aj priekopnícka organizácia v témach environmentálnej udržateľnosti v umení, hudbe či na podujatiach s názvom Julie´s bicycle (UK), alebo nemecká Green Music Initiative (DE).

Workshop, ktorý zavíta aj do Bratislavy je určený primárne pre majiteľov a prevádzkovateľov hudobných klubov, ale taktiež pre organizátorov festivalov, hudobných podujatí, manažérov či prevádzkovateľov kultúrnych centier. Vítaní sú však všetci, ktorý majú odanú tému záujem aradi by sa dozvedeli viac.

Na workshope budú predstavené možnosti efektívneho využívania a šetrenia energií v kontexte hudobného priemyslu na Slovensku a nástroj IG Tools, na mieru vyvinutá CO2 kalkulačka pre organizátorov podujatí a festivalov. Okrem riaditeľa Energetického centra Bratislava pána Marcela Lauka, ktorý nás uvedie do témy predstavia úspešné slovenské iniciatívy v tomto smere aj festival Bažant Pohoda (Michal Kaščák) a projekt BikeLab.

Toto podujatie je zatiaľ prvým ajediným podujatím svojho druhu na Slovensku, kde sa témy environmentálnej udržateľnosti vodvetví kreatívnych priemyslov, kultúry aumenia zatiaľ len pomaly otvárajú.

Súčasťou workshopu bude aj oboznámenie jeho účastníkov smožnosťami zapojiť sa do medzinárodných hodnotení, akými sú napríklad Green n’ Clean Award od európskej festovalovej asociácie Yourope, Sustainable Energy Europe Award a Energy Globe.

Vstup na workshop je bezplatný, avšak registrácia je potrebná do 8.5.2015 na adrese http://ee-music.eu/events?id=544

Na workshop si so sebou prineste laptop/tablet a vaše účty za spotrebu energií (vášho klubu, centra…) Budete s nimi pracovať v rámci školenia o nástroji IG Tools.

Na workshope bude počas obeda zabezpečené malé občerstvenie a počas celého workshopu budú k dispozícii teplé nápoje.

Čas trvania: 10:00-15:00

Informácie o celom projekte nájdete na

www.ee-music.eu, www.fb.com/eemusic.eu

https://www.flickr.com/photos/126219567@N08/with/14480818169

Informácie o workshope boli zmienené vo viacerých médiách. Jednu z pozvánok nájdete aj na portáli Music Press. Čítajte tu.