11. decembra

Elektroakustická hudba inšpirovaná životom organizmov v A4

Marián Zavarský: Anatomy

Nové autorské dielo skladateľa a pedagóga Mariana Zavarského je inšpirované životom, ktorý môžeme pozorovať len skrz objektív mi

kroskopu. Audiovizuálnu performance, ktorá v sebe spája projekciu, mapovanie a priestorový zvuk, sa uskutoční v stredu 13. decembra u nás v Áštvorka.

Námetom vystúpenia je oslava mikroskopického sveta, života a tanca buniek a mikroorganizmov v spojení s live elektroakustickú hudbou, ktora sa žánrovo pohybuje od ambientu cez “intelligent dance music” až po experiment, využíva syntetické nástroje ako aj živé, procesované zvuky.

Marián Zavarský sa venuje klasickej ako aj experimentálnej kompozícii. Spolu s Miroslavom Tóthom založil a organizuje Kompozičné laboratórium, platformu pre koncertné a vzdelávacie aktivity v oblasti hudobnej kompozície. Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave.

Spolupracoval s najlepšími slovenskými umelcami, medzi ktoré patrí napríklad Magdaléna Bajuszová, Andrej Gál, Andrea Bošková, Marián Lejava, Juraj Tomka, Mucha Quartet. Jeho diela bola hraná na niekoľkých festivaloch na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Israeli alebo Turecku.

V rámci večera vystúpia už spomenutý významný slovenský autor Miroslav Tóth, ktorý sa zaoberá kompozíciou v rámci súdobej a experimentálnej hudby alebo improvizáciou, rovnako sa venuje konceptuálnej audiovizuálnej tvorbe.

YOUTUBE TEASER